• Giáo trình Kế toán tài chính 2: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính 2: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính 2" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   178 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính 2: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính 2: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính 2 bao gồm 7 chương, trình bày các vấn đề từ lý thuyết đến việc đưa ra phương pháp kế toán cho các giao dịch kinh tế chủ yếu phát sinh, liên quan đến phạm vi môn học Kế toán tài chính 2, đồng thời kèm theo đó là những ví dụ minh họa. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   259 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Phần 1

  Ebook "Phương pháp giảng dạy tiếng Anh" phần 1 trình bày 15 bài giảng mỗi bài tập chú tâm vào một lĩnh vực khác nhau của giáo dục học pháp và bao quát một phạm vi rộng các kỹ năng và kỹ xảo dạy học nhằm phát triển việc nghe, nói, phát âm, đọc, viết và dịch tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương pháp giảng dạy tiếng Anh" tiếp tục trình bày 15 bài giảng về ngữ pháp, luyện đọc tiếng Anh, quản lý và đánh giá giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Hóa kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Hóa kỹ thuật: Phần 1

  Ebook "Hóa kỹ thuật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật tách chất; Các phương pháp cơ học tách chất; Các phương pháp nhiệt tách chất; Giới thiệu về kỹ thuật tiến hành phản ứng; Những vấn đề động học ứng dụng trong kỹ thuật tiến hành các phản ứng đồng thể; Giới thiệu chung về tính toán trong các thiết bị phản ứng;... Mời...

   201 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Hóa kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Hóa kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập hóa kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật vô cơ; Kỹ thuật sản xuất các loại axit; Kỹ thuật sản xuất các bazơ; Sản xuất một số muối vô cơ quan trọng; Sản xuất một số vật liệu silicat và vật liệu kết dính; Kỹ thuật hữu cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   160 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 1

  Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 1

  Cuốn sách "Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định)" phần 1 trình bày phần đề bài: Phân tích kết cấu tạo hình học của các hệ phẳng; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 2

  Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định)" tiếp tục trình bày phần đáp số và bài giải: Xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   155 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Toán cao cấp cho nhà kinh tế (Phần II: Giải tích toán học) - Phần 1

  Ebook Toán cao cấp cho nhà kinh tế (Phần II: Giải tích toán học) - Phần 1

  Ebook "Toán cao cấp cho nhà kinh tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hàm số và giới hạn; Các khái niệm cơ bản về hàm số một biến số; Dãy số và giới hạn của dãy số; Giới hạn của hàm số; Đạo hàm và vi phân; Hàm số nhiều biến số;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   221 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Toán cao cấp cho nhà kinh tế (Phần II: Giải tích toán học) - Phần 2

  Ebook Toán cao cấp cho nhà kinh tế (Phần II: Giải tích toán học) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Toán cao cấp cho nhà kinh tế (Phần II: Giải tích toán học)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cực trị của hàm nhiều biến; Phép toán tích phân; Phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   292 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030: Phần 1

  Ebook Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030" trình bày những nội dung về: Quốc gia tầm trung và định hướng ngoại giao chuyên biệt ‐ hàm ý với Việt Nam đến năm 2030; xây dựng lòng tin và nền tảng hợp tác trong chính sách đối ngoại của quốc gia tầm trung; ngoại giao trung gian hòa giải;......

   153 p giadinh 18/03/2023 0 0

 • Ebook Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030: Phần 2

  Ebook Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của Ngoại giao Việt Nam đến năm 2030" tiếp tục trình bày những nội dung về: Ngoại giao số; ngoại giao công chúng; ngoại giao năng lượng; ngoại giao nước; ngoại giao y tế; ngoại giao vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   237 p giadinh 18/03/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số