• Bài tập Xác suất và Thống kê Toán

  Bài tập Xác suất và Thống kê Toán

  Cuốn sách giúp Sinh viên hiểu sâu sắc thêm phần lý thuyết và gợi ý việc sử dụng các phương pháp xác suất và thống kê toán để giải quyết các bài toán nảy sinh trong các môn học khác

   122 p giadinh 17/10/2020 5 0

 • Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán

  Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán

  Giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán được biên soạn cho sinh viên kinh tế sau khi đã được trang bị kiến thức cơ bản về Toán cao cấp bao gồm Giải tích cổ điển và Đại số tuyến tính

   662 p giadinh 17/10/2020 7 0

 • TS. NGUYỄN DUY THUẬN (Chủ biên)ThS. PHI MẠNH BAN – TS. NÔNG QUỐC CHINHĐẠI

  TS. NGUYỄN DUY THUẬN (Chủ biên)ThS. PHI MẠNH BAN – TS. NÔNG QUỐC CHINHĐẠI

  TS. NGUYỄN DUY THUẬN (Chủ biên) ThS. PHI MẠNH BAN – TS. NÔNG QUỐC CHINH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01/ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Mã số: 01.01.90/92. ĐH- 2003 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01/ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt MỤC LỤC LỜI NÓI...

   385 p giadinh 17/10/2020 5 0

 • Giáo trình hệ điều hànhBiên tập bởi:Giảng viên . Lê Khắc Nhiên

  Giáo trình hệ điều hànhBiên tập bởi:Giảng viên . Lê Khắc Nhiên

  Giáo trình hệ điều hành Biên tập bởi: Giảng viên . Lê Khắc Nhiên Ân CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Giáo trình hệ điều hành Biên tập bởi: Giảng viên . Lê Khắc Nhiên Ân Các tác giả: Giảng viên . Trần Hạnh Nhi Phiên bản trực tuyến: http://voer.edu.vn/c/a039fa79 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt MỤC LỤC 1....

   256 p giadinh 17/10/2020 6 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày những vấn đề chung của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Mời các bạn...

   176 p giadinh 09/10/2020 15 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kho bạc, báo cáo tài chính, kế toán ngành lao động - thương binh và xã hội, kế toán bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của giáo trình.

   230 p giadinh 09/10/2020 14 0

 • Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán, tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư, cho thuê tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p giadinh 09/10/2020 12 0

 • Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại, tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   45 p giadinh 09/10/2020 11 0

 • Ebook Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính: Phần 1

  Ebook Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính: Phần 1

  Ebook Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Máy vi tính và bộ vi xử lí, phần cứng và các phép tính số trong máy tính, cấu trúc vi xử lí, hệ thống máy vi tính với họ vi xử lí 80x86, hoạt động đa nhiệm, vi xử lí bộ nhớ chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p giadinh 09/10/2020 12 0

 • Ebook Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính: Phần 2

  Ebook Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ghép nối máy vi tính với các thiết bị ngoại vi, cấu trúc bus, các phương pháp thông tin cơ bản giữa CPU và thiết bị ngoại vi, ghép nối vi xử lí với các chip bổ trợ, các công cụ dùng trong khảo sát phần cứng và thực...

   265 p giadinh 09/10/2020 13 0

 • Giáo trình Nhập môn mạng máy tính: Phần 1 - Hồ Đắc Phương

  Giáo trình Nhập môn mạng máy tính: Phần 1 - Hồ Đắc Phương

  Nội dung giáo trình gồm có 5 chương, phần 1 sách gồm 3 chương: Chương mở đầu, chương 1 giới thiệu chung về mạng máy tính, chương 2 khái quát về tầng ứng dụng, chương 3 trình bày tầng giao vận. Mời các bạn cùng tim hiếu về mạng máy tính thông qua phần 1 sách Giáo trình Nhập môn mạng máy tính.

   140 p giadinh 09/10/2020 15 0

 • Giáo trình Nhập môn mạng máy tính: Phần 2 - Hồ Đắc Phương

  Giáo trình Nhập môn mạng máy tính: Phần 2 - Hồ Đắc Phương

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình gồm 2 chương còn lại: Chương 4 tập trung tìm hiểu tầng mạng, chương cuối cùng - chương 5 nghiên cứu về tầng liên kết dữ liệu. Giáo trình cung cấp đầy đủ cho bạn đọc những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về mạng máy tính, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 sách.

   140 p giadinh 09/10/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số