• Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 2

    Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 2

    Nội dung phần 2 của ebook trình bày về các tình huống đặc biệt trong đàm phán, chiến thuật đàm phán, những trường hợp đặc biệt trong đàm phán, những điều thường làm của những nhà đàm phán giỏi, bí quyết thương lượng qua điện thoại và email, cuộc thương lượng phức tạp và những chiến thuật để tăng ưu thế trong thương lượng.

     180 p giadinh 25/07/2020 63 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số