• Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu' để nắm chi tiết các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; Kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; Kế toán nhập khẩu ủy thác.

   29 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Với mục tiêu trang bị cho người học các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; Kế toán xuất khẩu ủy thác; Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn 'Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu'. Mời các bạn...

   30 p giadinh 26/05/2021 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  'Bài giảng Kế toán tài chính 4: Bài 3: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ' gồm 3 nội dung đó là đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ và nhiệm vụ kế toán; Kế toán các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong du lịch, dịch vụ; Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong kinh doanh du lịch, dịch vụ;

   26 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  'Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp' được biên soạn nhằm trang bị cho người học kiến thức đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; Đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây...

   49 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Vận dụng một số kỹ thuật dạy học vào giảng dạy học phần Kế toán thuế

  Vận dụng một số kỹ thuật dạy học vào giảng dạy học phần Kế toán thuế

  Việc nâng cao chất lượng giảng dạy kế toán nói chung và học phần kế toán thuế nói riêng phụ thuộc vào nhiều nhân tố như chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cách thức đánh giá kết quả, trong đó có thể nói phương pháp giảng dạy là một trong những nhân tố cốt lõi – cũng chính...

   5 p giadinh 26/05/2021 6 0

 • Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Kế toán thuế trong các cơ sở giáo dục đào tạo

  Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Kế toán thuế trong các cơ sở giáo dục đào tạo

  Bài viết nghiên cứu và đánh giá thực trạng hiệu quả giảng dạy học phần kế toán thuế dựa trên quan điểm đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi được đào tạo, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần này.

   8 p giadinh 26/05/2021 4 0

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Kế toán thuế theo hướng tiếp cận thực tiễn

  Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Kế toán thuế theo hướng tiếp cận thực tiễn

  Đào tạo gắn với thực tiễn là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại của các trường Cao đẳng, Đại học ở Việt Nam hiện nay. Bài viết đề cập đến một số phương pháp giảng dạy học phần Kế toán thuế, hướng sinh viên tiếp cận thực tiễn công việc kế toán gắn với các nội dung trong học phần.

   8 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán thuế tại các trường đại học hiện nay

  Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán thuế tại các trường đại học hiện nay

  Bài viết hướng đến các giải pháp đổi mới sáng tạo và vận dụng kỹ năng giảng dạy cần thiết nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn về kế toán và kiến thức về Thuế trong hạch toán kế toán. Từ đó nhằm nâng cao chất lượng sinh viên sau khi ra trường; Góp phần giải quyết công việc đầu ra cho sinh viên; Rút ngắn khoảng cách về kiến thức lý...

   5 p giadinh 26/05/2021 2 0

 • Đào tạo cử nhân kế toán - kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Đào tạo cử nhân kế toán - kiểm toán quốc tế trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Cùng với việc kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, Việt Nam có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức. Trong lĩnh vực nghề nghiệp kế toán - kiểm toán, lao động Việt Nam có cơ hội tham gia làm việc ở nước ngoài và ngược lại, lao động nước ngoài cũng có nhiều cơ hội làm việc tại Việt Nam. Bài viết này tập trung vào việc đào tạo kế toán có tính...

   10 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Nhận diện rủi ro gian lận trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới góc nhìn của kiểm toán viên

  Nhận diện rủi ro gian lận trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới góc nhìn của kiểm toán viên

  Thông qua xác định bản chất và cơ chế gian lận trong lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Phân tích về các hình thức gian lận phổ biến, kiểm định các yếu tố rủi ro gian lận phổ biến tác động tới lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đề tài đã chỉ ra các khuyến...

   17 p giadinh 26/05/2021 4 0

 • Bàn về công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

  Bàn về công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

  Bài viết này tác giả đưa ra nhằm trao đổi để khắc phục các bất cập đó và đề xuất một số ý kiến để góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp của cơ quan quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

   12 p giadinh 26/05/2021 5 0

 • Tin học hóa hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Tin học hóa hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết này trình bày vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự cần thiết phải tin học hóa hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam và đề xuất mô hình hệ thống thông tin kế toán tin học hóa cho loại hình doanh nghiệp này.

   10 p giadinh 26/05/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số