• Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 1

  Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nghiên cứu thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở nghiên cứu thị trường, thiết kế dự án nghiên cứu, chọn mẫu để nghiên cứu, nghiên cứu định tính, thu thập dữ liệu định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p giadinh 28/12/2020 32 0

 • Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 2

  Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Nghiên cứu thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt dữ liệu, phân tích đơn biến, phân tích nhị biến, báo cáo kết quả nghiên cứu. Cuối sách có một số phần phụ lục để người đọc tiện tra cứu.

   145 p giadinh 28/12/2020 28 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mã số mã vạch hàng hóa, phương tiện quảng cáo chủ yếu ngoài cơ sở kinh doanh của Việt Nam hiện nay, một số kiến thức cơ bản về phương tiện thanh toán trong kinh doanh thương mại hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   55 p giadinh 25/11/2020 35 0

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, phân loại khách, quan sát và phán đoán tâm lý khách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p giadinh 25/11/2020 34 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức bán buôn hàng hóa và hợp đồng mua bán ngoại thương, công tác kiểm kê hàng hóa, những giải pháp phát triển mạng lưới siêu thị ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   54 p giadinh 25/11/2020 40 0

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Tâm lý học kinh doanh thương mại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp trong kinh doanh, quá trình mua bán theo quan điểm tâm lý học, những phẩm chất cần thiết đối với nhân viên thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p giadinh 25/11/2020 36 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày những vấn đề chung của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Mời các bạn...

   176 p giadinh 09/10/2020 72 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kho bạc, báo cáo tài chính, kế toán ngành lao động - thương binh và xã hội, kế toán bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của giáo trình.

   230 p giadinh 09/10/2020 76 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mẫu thống kê và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, phân tích hồi quy, mô hình tuyến tính, ước lượng hệ số hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p giadinh 09/10/2020 52 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê (Tái bản lần thứ năm): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất, công thức Bay-ét, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, biến ngẫu nhiên nhiều chiều, luật số lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   111 p giadinh 09/10/2020 49 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán quản trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dự toán sản xuất kinh doanh, dự toán linh hoạt, kế toán trách nhiệm, định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   154 p giadinh 08/10/2020 64 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... Nội dung chính của giáo trình gồm có 10 chương và được...

   172 p giadinh 08/10/2020 65 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số