• Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal)

  Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal)

  "Giáo trình Lập trình cấu trúc (Pascal) - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội" trang bị cho người học kiến thức về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ; Các kiểu dữ liệu cơ sở; Khai báo, biểu thức và câu lệnh; Thủ tục vào, ra dữ liệu; Các câu lệnh điều kiện và câu lệnh chọn; Thực hành turbo pascal; Kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con;...

   91 p giadinh 27/08/2021 21 0

 • Giáo trình Công nghệ Java

  Giáo trình Công nghệ Java

  Nội dung của giáo trình bao gồm 7 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java; Chương 2 trình bày những khái niệm căn bản về lập trình Java; Chương 3 trình bày chi tiết các khái niệm về lớp, lớp nội, đối tượng, kế thừa…; Chương 4 giới thiệu lập trình giao diện bằng SWING; Chương 5 trình bày về luồng và tập tin như luồng...

   226 p giadinh 29/07/2021 39 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả; Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   169 p giadinh 29/07/2021 34 0

 • Tài liệu Chương trình Tiếng Hoa cơ bản

  Tài liệu Chương trình Tiếng Hoa cơ bản

  Tài liệu này là chương trình đào tạo tiếng Hoa, nhằm trang bị cho người Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan kiến thức và kĩ năng giao tiếp cơ bản trong thực hiện công việc sản xuất, chế tạo, xây dựng, nông nghiệp,...và trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, có khả năng làm việc độc lập, tự giải quyết được các tình huống xảy ra khi không có...

   158 p giadinh 28/06/2021 42 0

 • Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin, các phương pháp mã hóa cổ điển, chuẩn mã dữ liệu DES (Data Encryption Standard), mật mã công khai, Các sơ đồ chữ kí số.

   110 p giadinh 26/05/2021 31 0

 • Giáo trình Lập trình nâng cao (Trên ngôn ngữ Pascal)

  Giáo trình Lập trình nâng cao (Trên ngôn ngữ Pascal)

  Mục đích biên soạn cuốn giáo trình là cung cấp cho người đọc một tài liệu đơn giản, cô đọng những kiến thức về lập trình nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 chương và 4 phụ lục. Nội dung chính của các chương như sau: Chương 1, chương trình con - thủ tục và hàm; Chương 2, các kiểu dữ liệu có cấu trúc; Chương 3, đơn vị chương trình và thư viện...

   207 p giadinh 26/05/2021 31 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

  Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

  'Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Văn Đức' gồm 5 chương với các nội dung chương mở đầu; Khái quát về UML; Mô hình hóa trường hợp sử dụng; Mô hình hóa tương tác đối tượng; biểu đồ lớp và gói.

   136 p giadinh 26/05/2021 37 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

  Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

  'Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Văn Đức' nối tiếp phần 1 gồm chương với các kiến thức đó là biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động; Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình; Ví dụ áp dụng; Mã trình phát sinh trong rose.

   98 p giadinh 26/05/2021 32 0

 • Giáo trình Tự học tiếng Hàn cho mọi người (Phần nâng cao)

  Giáo trình Tự học tiếng Hàn cho mọi người (Phần nâng cao)

  'Giáo trình Tự học tiếng Hàn cho mọi người (Phần nâng cao)' giới thiệu thực hành mẫu từ tiếng Hàn Hangul; Từ vựng, phát âm, ngữ pháp và bài tập thực hành giúp các bạn đang học tiếng Hàn cải thiện, nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bản thân.

   306 p giadinh 26/05/2021 35 0

 • Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 1

  Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nghiên cứu thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở nghiên cứu thị trường, thiết kế dự án nghiên cứu, chọn mẫu để nghiên cứu, nghiên cứu định tính, thu thập dữ liệu định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p giadinh 28/12/2020 78 0

 • Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 2

  Giáo trình Nghiên cứu thị trường: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Nghiên cứu thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt dữ liệu, phân tích đơn biến, phân tích nhị biến, báo cáo kết quả nghiên cứu. Cuối sách có một số phần phụ lục để người đọc tiện tra cứu.

   145 p giadinh 28/12/2020 58 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại - dịch vụ (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mã số mã vạch hàng hóa, phương tiện quảng cáo chủ yếu ngoài cơ sở kinh doanh của Việt Nam hiện nay, một số kiến thức cơ bản về phương tiện thanh toán trong kinh doanh thương mại hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   55 p giadinh 25/11/2020 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số