• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 05/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 05/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 05/2021 trình bày các nội dung chính sau: Khiếu nại, tố cáo trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Hiệu lực của thỏa thuận bồi thường thiệt hại ước tính;... Mời...

   66 p giadinh 20/01/2022 59 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 06/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 06/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 06/2021 trình bày các nội dung chính sau: Những thuận lợi và thách thức với việc xóa bỏ hình phạt tử hình ở Việt Nam; Quyền của Chủ tịch nước trong ân giảm án tử hình và đặc xá; Xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động chào bán trái phiếu của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   66 p giadinh 20/01/2022 56 0

 • Ebook Giới thiệu về đa phương tiện

  Ebook Giới thiệu về đa phương tiện

  Ebook Giới thiệu về đa phương tiện trình bày các nội dung chính sau: Multimedia; Các tình huống dùng đa phương tiện; Bản quyền; Quá trình phát triển đa phương tiện; Sơ đồ phát triển; Pha lập kế hoạch và vạch nét chính; Pha viết kịch bản và lên kế hoạch về dữ liệu; Sản xuất sản phẩm; Các thiết bị đa phương tiện.

   53 p giadinh 27/12/2021 61 1

 • Giáo trình Mainichi Kikitori - Shoukyu (Everday listening in 50 days Vol. 2)

  Giáo trình Mainichi Kikitori - Shoukyu (Everday listening in 50 days Vol. 2)

  Giáo trình Mainichi kikitori - Shoukyu dành cho các bạn mới bước đầu làm quen với tiếng Nhật, là giáo trình luyện nghe mới nhất. Hy vọng sẽ có ích cho nhiều bạn. Mời các bạn cùng tham khảo nhé.

   68 p giadinh 28/11/2021 88 1

 • Giáo trình Mainichi Kikitori - Shoukyu (Everyday listening in 50 days Vol. 1)

  Giáo trình Mainichi Kikitori - Shoukyu (Everyday listening in 50 days Vol. 1)

  Đây là giáo trình luyện nghe dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật, giúp các bạn bước đầu làm quen và tìm hiểu về cách nghe tiếng Nhật được dễ dàng hơn. Hy vọng sẽ có ích cho nhiều bạn. Mời các bạn cùng tham khảo nhé.

   77 p giadinh 28/11/2021 152 1

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020 trình bày các nội dung chính sau: Quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của...

   68 p giadinh 27/08/2021 110 1

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ lý luận quản trị tốt, phòng chống tham nhũng vặt trên thế giới và những kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam, bàn về áp dụng quy định giám định tư pháp đối với hoạt động giám định ngoài tố tụng,... Mời các...

   70 p giadinh 29/07/2021 133 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2020 trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ quyền con người trong luật hình sự quốc tế, các yếu tố tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn truyền thống của Việt Nam, nguyên tắc áp dụng pháp luật trong trường hợp các văn bản do cùng một chủ thể ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề,... Mời...

   68 p giadinh 29/07/2021 124 1

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 18/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 18/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 18/2020 trình bày các nội dung chính sau: Kinh tế Việt Nam năm 2020: Đồng lòng vượt qua khó khăn trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid 19; Tình trạng khẩn cấp theo quy định của hiến pháp và công ước; Góp ý sửa đổi Luật Giao thông đường bộ và giao thẩm quyền cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an;... Mời các bạn...

   68 p giadinh 28/06/2021 114 1

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 02+03/2016

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 02+03/2016

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 02+03/2016 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Quốc hội trong việc quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương pháp tiếp cận và một số vướng mắc về nội dung khi điều chỉnh quyền biểu tình bằng luật, bàn về một số vấn đề liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin,... Mời các bạn cùng tham...

   133 p giadinh 26/05/2021 121 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2020 trình bày các nội dung chính sau: Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam, ký kết hợp đồng thông qua phương thức điện tử, bảo đảm tính thống nhất trong các văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính, luật Chứng khoán năm 2019...

   68 p giadinh 26/04/2021 133 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 12/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 12/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 12/2019 trình bày các nội dung chính sau: Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý về kiểm soát quyền lực chính trị, một số tác động của trí tuệ nhân tạo tới nghề luật, bảo vệ thông tin người tiêu dùng, luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật,......

   68 p giadinh 26/04/2021 122 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số