• Tác động của cướp biển đến hệ thống luật hàng hải quốc tế

  Tác động của cướp biển đến hệ thống luật hàng hải quốc tế

  Bài viết này sẽ phân tích các tác động của cướp biển đối với hệ thống luật hàng hải quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài viết.

   7 p giadinh 20/01/2022 8 0

 • Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong CPTPP, EVFTA và yêu cầu đối với Việt Nam

  Tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong CPTPP, EVFTA và yêu cầu đối với Việt Nam

  Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã tham gia ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Đây là hai hiệp định tự do thế hệ mới điều chỉnh nhiều vấn đề quan trọng về thương mại, đầu tư, môi trường, tài chính,... và đặc biệt là vấn đề sở hữu trí...

   5 p giadinh 20/01/2022 8 0

 • Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động xây dựng pháp luật

  Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động xây dựng pháp luật

  Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, tiếp cận dựa trên quyền con người trong quá trình hoạch định và xây dựng chính sách pháp luật đã trở thành xu thế chung của thế giới. Đây là phương pháp không chỉ chú trọng đến kết quả đầu ra mà còn quan tâm đến quá trình thực hiện. Do đó nó đảm bảo được quyền của các đối tượng bị tác động trực...

   8 p giadinh 20/01/2022 17 0

 • Một số vấn đề về quyền tham chính của phụ nữ trong lĩnh vực lập pháp ở Việt Nam

  Một số vấn đề về quyền tham chính của phụ nữ trong lĩnh vực lập pháp ở Việt Nam

  Bài viết phân tích khái niệm “quyền tham chính của phụ nữ trong lĩnh vực lập pháp“ dưới góc độ bình đẳng giới và góc độ quyền, trên cơ sở đó, chỉ ra thực trạng của vấn đề hiện nay. Đồng thời, tác giả cũng làm rõ một số tồn tại cần được khắc phục trong quá trình thực hiện quyền tham chính của phụ nữ trong lĩnh vực lập pháp ở...

   10 p giadinh 20/01/2022 21 0

 • Hoàn thiện pháp luật về tích tụ đất nông nghiệp để tạo tiền đề phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn

  Hoàn thiện pháp luật về tích tụ đất nông nghiệp để tạo tiền đề phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn

  Thiết lập hành lang pháp lý toàn diện bảo đảm cho quá trình tập trung, tích tụ đất đai trong sản xuất nông nghiệp quy mô, hiện đại là tiền đề quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững. Vì vậy, Luật Đất đai năm 2013 cần được bổ sung những quy định mang tính nguyên tắc, chủ đạo tạo cơ sở hình thành khuôn khổ pháp lý về tập trung,...

   8 p giadinh 20/01/2022 22 0

 • Pháp luật về tình trạng khẩn cấp ở một số nước Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Pháp luật về tình trạng khẩn cấp ở một số nước Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trình bày, phân tích các quy định về tình trạng khẩn cấp trong pháp luật ở một số nước châu Âu và đưa ra các gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

   9 p giadinh 20/01/2022 21 0

 • Hoàn thiện các quy định của pháp luật về điều kiện, hồ sơ của người nhận con nuôi

  Hoàn thiện các quy định của pháp luật về điều kiện, hồ sơ của người nhận con nuôi

  Nuôi con nuôi là vấn đề nhân đạo sâu sắc, thể hiện tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm cao cả giữa con người với con người. Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định khá cụ thể về điều kiện, hồ sơ của người nhận con nuôi. Tuy nhiên, một số quy định về điều kiện, hồ sơ của người nhận con nuôi còn hạn chế, bất cập. Trong phạm vi bài viết...

   5 p giadinh 20/01/2022 12 0

 • Chiến lược hoạt động lập pháp

  Chiến lược hoạt động lập pháp

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả cô đúc 6 nhóm quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật; 6 yêu cầu và 8 nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   5 p giadinh 20/01/2022 9 0

 • ASEAN và vấn đề an ninh mạng

  ASEAN và vấn đề an ninh mạng

  Trong những năm gần đây, an ninh mạng là vấn đề an ninh phi truyền thống mà các quốc gia thường xuyên phải đối mặt. ASEAN nhận thấy sự cần thiết của việc đảm bảo an ninh mạng khỏi các mối đe dọa phổ biến như sự xâm nhập mạng xuyên quốc gia của các tổ chức tội phạm và khủng bố. Lý do vì không gian mạng không có biên giới lãnh thổ nên...

   7 p giadinh 20/01/2022 12 0

 • Nội luật hóa Công ước La Hay năm 1996 - kinh nghiệm của Liên bang Nga và gợi mở cho Việt Nam

  Nội luật hóa Công ước La Hay năm 1996 - kinh nghiệm của Liên bang Nga và gợi mở cho Việt Nam

  Việc gia nhập Công ước La Hay năm 1996 là cần thiết đối với việc giải quyết xung đột về thẩm quyền, pháp luật áp dụng cũng như công nhận và cho thi hành các biện pháp bảo vệ trẻ em. Hiện nay, Việt Nam chưa là thành viên của Công ước La Hay năm 1996. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trình bày kinh nghiệm nội luật hóa Công ước La Hay năm 1996...

   8 p giadinh 20/01/2022 21 0

 • Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

  Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích các quy định về những trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự năm 2015, chỉ ra những hạn chế của các quy định này và đưa ra kiến nghị hoàn thiện.

   7 p giadinh 20/01/2022 9 0

 • Định kiến hành chính trong luật hình sự Việt Nam

  Định kiến hành chính trong luật hình sự Việt Nam

  Định kiến hành chính là một vấn đề lớn trong thực tiễn lập pháp cũng như trong khoa học pháp lý nước ngoài. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý Việt Nam vẫn chưa có một nghiên cứu chuyên sâu nào về vấn đề này. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng định kiến hành chính trong luật hình sự ở...

   9 p giadinh 20/01/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số