• Khảo sát một số động từ đồng âm nhưng khác nghĩa trong tiếng Nhật

  Khảo sát một số động từ đồng âm nhưng khác nghĩa trong tiếng Nhật

  Bài viết khảo sát động từ trong tiếng Nhật vì sao chúng đồng âm nhưng khác nghĩa dựa trên phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp miêu tả và phương pháp so sánh - đối chiếu.

   6 p giadinh 27/12/2021 26 0

 • Nhóm động từ chuyển động tiếng Nhật “ra - vào - đi - đến” và vấn đề dịch sang tiếng Việt

  Nhóm động từ chuyển động tiếng Nhật “ra - vào - đi - đến” và vấn đề dịch sang tiếng Việt

  Bài viết “Nhóm động từ chuyển động tiếng Nhật “出る– 入る – 行く – 来る” mong muốn giúp người học tiếng Nhật có thể hiểu được rõ cách sử dụng theo từng ý nghĩa của nhóm động từ chuyển động này.

   6 p giadinh 27/12/2021 25 0

 • Các biểu thức biểu thị nội dung phán đoán sự tình trong tiếng Nhật

  Các biểu thức biểu thị nội dung phán đoán sự tình trong tiếng Nhật

  Bài viết phân tích các điểm khác nhau giữa các biểu thức thuộc cùng nhóm nghĩa: Nhóm biểu thức biểu đạt nội dung tránh sự khẳng định; Nhóm biểu thức biểu đạt nội dung khả năng xảy ra của sự tình; Nhóm biểu thức biểu đạt nội dung xác nhận; Nhóm biểu thức biểu đạt nội dung phán đoán thông qua vẻ ngoài; Nhóm biểu thức biểu đạt nội dung...

   9 p giadinh 27/12/2021 30 0

 • Chuỗi vị từ trong tiếng Nhật

  Chuỗi vị từ trong tiếng Nhật

  Bài viết tìm hiểu quy tắc cấu thành và cách sử dụng cụm vị từ tiếng Nhật, tìm hiểu ngữ nghĩa tương ứng trong tiếng Việt, phân tích thống kê để khái quát hóa quy tắc tạo lập tổ hợp chuỗi động từ, ngữ nghĩa. Tác giả thông qua kết quả phân loại giúp người học tiếng Nhật tìm ra phương pháp ghi nhớ chuỗi vị từ nói riêng, tiếng Nhật nói...

   10 p giadinh 27/12/2021 23 0

 • Nghiên cứu về việc lựa chọn chủ ngữ thể hiện điểm nhìn của người Việt học tiếng Nhật khi kể chuyện theo các ngôi kể khác nhau

  Nghiên cứu về việc lựa chọn chủ ngữ thể hiện điểm nhìn của người Việt học tiếng Nhật khi kể chuyện theo các ngôi kể khác nhau

  Bài viết này nhằm mục đích phân tích xu hướng lựa chọn ‘chủ ngữ thể hiện điểm nhìn’ khi kể chuyện bằng tiếng Nhật của người Nhật và người Việt học tiếng Nhật theo các ngôi kể khác nhau bằng phương pháp so sánh cách kể chuyện theo tranh vẽ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với kể chuyện theo ngôi thứ ba, khi kể chuyện theo ngôi kể thứ...

   14 p giadinh 27/12/2021 13 0

 • Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp deep learning

  Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp deep learning

  Bài viết đề xuất hệ thống không chỉ có thể tự động nhận biết các thực phẩm mà còn có thể cho phép ước tính giá trị dinh dưỡng của chúng, làm cho chúng hữu ích trong việc lập kế hoạch ăn uống sao cho phù hợp với chế độ ăn uống của những người khác nhau.

   9 p giadinh 27/12/2021 36 0

 • Một cải tiến về điều khiển chấp nhận lập lịch dựa trên dự báo tốc độ chùm đến kết hợp đường trễ FDL

  Một cải tiến về điều khiển chấp nhận lập lịch dựa trên dự báo tốc độ chùm đến kết hợp đường trễ FDL

  Bài viết này sẽ đề xuất một sự kết hợp đường trễ FDL trong điều khiển chấp nhận lập lịch nhằm cải thiện tỉ lệ mất chùm không ưu tiên. Kết quả phân tích và mô phỏng cho thấy rằng tỉ lệ mất chùm không ưu tiên được cải thiện đáng kể khi có sử dụng đường trễ và điều này càng hiệu quả hơn khi nhiều đường trễ khác nhau được...

   9 p giadinh 27/12/2021 27 0

 • Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng MANET

  Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng MANET

  Bài viết phân tích ưu và nhược điểm trong cơ chế an ninh của hai giao thức này. Từ đó, đề xuất một hình thức tấn công lỗ đen mở rộng (eBH) có thể gây hại cho giao thức SAODV. Kết quả mô phỏng cho thấy tấn công eBH làm giảm rất lớn tỷ lệ gửi gói tin thành công của giao thức SAODV.

   9 p giadinh 27/12/2021 28 0

 • Nghiên cứu ứng dụng học máy vào quản trị mạng

  Nghiên cứu ứng dụng học máy vào quản trị mạng

  Bài viết trình bày các lĩnh vực quản trị mạng theo đề xuất của ISO; Giới thiệu về học máy và khả năng ứng dụng vào quản trị mạng; Việc phát hiện kiểu tấn công từ chối dịch vụ phân tán và thực nghiệm kỹ thuật học máy Xgboost để phát hiện tấn công mạng DDoS thuộc lĩnh vực quản lý an ninh.

   7 p giadinh 27/12/2021 26 0

 • Mạng Nơ-ron hồi quy

  Mạng Nơ-ron hồi quy

  RNN có khả năng nhớ các thông tin được tính toán trước. Gần đây, mạng LSTM đang được chú ý và sử dụng khá phổ biến. Về cơ bản mô hình của LSTM không khác mô hình truyền thống của RNN, nhưng chúng sử dụng hàm tính toán khác ở các trạng thái ẩn. Vì vậy mà ta có thể truy xuất được quan hệ của các từ phụ thuộc xa nhau rất hiệu quả. Việc...

   6 p giadinh 27/12/2021 30 0

 • Nghiên cứu giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng SDN

  Nghiên cứu giải pháp bảo mật cho hệ thống mạng SDN

  Phương pháp giảm thiểu tấn công thông thường bằng firewall chỉ giảm thiểu cuộc tấn công từ bên ngoài, tốn chi nhiều chi phí mua thiết bị và duy trì. Đó cũng là lý do tôi nghiên cứu phương pháp áp dụng Suricata IDS/IPS, controller RYU và sử dụng script cho sFlow-RT để giảm thiểu cuộc tấn công từ bên ngoài và bên trong mạng hệ thống mạng SDN.

   6 p giadinh 27/12/2021 25 0

 • Nghiên cứu kết hợp thuật toán MCC và K-means trong phân loại đám mây điểm LiDAR

  Nghiên cứu kết hợp thuật toán MCC và K-means trong phân loại đám mây điểm LiDAR

  Bài viết tập trung vào nghiên cứu cách kết hợp thuật toán MCC và K-means nhằm tối ưu hơn trong bài toán phân loại đám mây điểm LiDAR để từ đó có thể sử dụng điểm sau phân loại vào bài toán khảo sát bề mặt của khu vực đo.

   7 p giadinh 27/12/2021 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số