• Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Ebook Thanh toán quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chuyển tiền và nhờ thu, nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ, kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   269 p giadinh 25/07/2020 196 3

 • Ebook Netwwok Kỹ thuật mạng máy tính - Hồ Hoàng Triết

  Ebook Netwwok Kỹ thuật mạng máy tính - Hồ Hoàng Triết

  Cuốn sách Netwwok Kỹ thuật mạng máy tính giúp người tham khảo có thêm kiến thức về mạng máy tính thông qua 5 phần trình bày về mạng căn bản, xây dựng mạng, sử dụng mạng, tận dụng tối đa hệ thống mạng, cài đặt phần mềm mạng. Tham khảo tài liệu để có kiến thức tổng hợp về Netwwok Kỹ thuật mạng máy tính.

   415 p giadinh 25/07/2020 145 3

 • Ebook Tiền tệ Ngân hàng - Chủ biên: TS. Nguyễn Minh Kiều

  Ebook Tiền tệ Ngân hàng - Chủ biên: TS. Nguyễn Minh Kiều

  Dưới đây là Ebook Tiền tệ Ngân hàng với nội dung gồm 15 chương trình bày theo phong cách đơn giản mạch lạc, quyển sách này sẽ giúp bạn tự học hoàn chỉnh thêm kiến thức và lý luận về tiền tệ ngân hàng. Ngoài ra còn trang bị các kiến thức kỹ năng cần thiết cho nhân viên và cán bộ quản lý ngân hàng.

   514 p giadinh 25/07/2020 121 2

 • Ebook The Complete Solution IELTS Writing 2006

  Ebook The Complete Solution IELTS Writing 2006

  This book has been written to provide students who are preparing for the IELTS exam with a brief summary of how to write a report in the first part and to write an effective essay in the second part of the IELTS writing section. It helps IELTS learners have thorough insights into the structure as well as the style necessary to answer a variety of different types of writing that commonly appear in the exam.

   169 p giadinh 25/07/2020 28 2

 • Ebook English grammar for ESL learners – Phần 1

  Ebook English grammar for ESL learners – Phần 1

  Ebook English grammar for ESL learners – Phần 1 với các nội dung chính hướng đến trình bày như sau: Nouns, definite and indefinite articles, adjectives, personal pronouns, verbs,… Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   84 p giadinh 25/07/2020 129 2

 • Focus on grammar Workbook

  Focus on grammar Workbook

  Marjorie Fuchs has taught ESL at New York City Technical College and LaGuardia Community college of the City University of New York and EFT at the Sprach studio Lingua Nova in Munich, Germany. She hold a Masters Degree in Applied English Linguistics and a certificate in TESOL from the University of Wisconsin – Madison.

   221 p giadinh 25/07/2020 53 2

 • Ebook English grammar for ESL learners – Phần 2

  Ebook English grammar for ESL learners – Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn Ebook English grammar for ESL learners mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Infinitives and Gerunds, Relative Pronouns,Reflexive Pronouns, Possession,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   78 p giadinh 25/07/2020 87 2

 • Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 2

  Ebook Đàm phán theo phong cách Trump - Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook trình bày về các tình huống đặc biệt trong đàm phán, chiến thuật đàm phán, những trường hợp đặc biệt trong đàm phán, những điều thường làm của những nhà đàm phán giỏi, bí quyết thương lượng qua điện thoại và email, cuộc thương lượng phức tạp và những chiến thuật để tăng ưu thế trong thương lượng.

   180 p giadinh 25/07/2020 63 2

 • Ebook Bài giảng văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Ebook Bài giảng văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài giảng Văn hóa kinh doanh", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 5 - Văn hóa doanh nghiệp, chương 6 - Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p giadinh 25/07/2020 155 2

 • Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

  Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Phần 4 - Quá trình cung ứng tiền tệ, phần 5 - Hệ thống dự trữ liên bang và chỉ đạo chính sách tiền tệ, phần 6 - Tài chính quốc tế, phần 6 - Lý thuyết tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   544 p giadinh 25/07/2020 67 2

 • Ebook First certificate gold practice exams

  Ebook First certificate gold practice exams

  Ebook First certificate gold practice exams practice exams consist of a set of five practice exams which are free-standing, in line with the exact specifications of the revised exam and designed to look as similar as possible to the real exam.Invite you to consult the documentation.

   129 p giadinh 25/07/2020 40 2

 • Ebook Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Ebook Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài giảng Văn hóa kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung từ chương 1 đến chương 4 cuốn sách bao gồm: Tổng quan về văn hóa kinh doanh, triết lý doanh nhân, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   254 p giadinh 25/07/2020 165 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số