• Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn và bảo mật thông tin gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin, các phương pháp mã hóa cổ điển, chuẩn mã dữ liệu DES (Data Encryption Standard), mật mã công khai, Các sơ đồ chữ kí số.

   110 p giadinh 26/05/2021 13 0

 • Giáo trình Lập trình nâng cao (Trên ngôn ngữ Pascal)

  Giáo trình Lập trình nâng cao (Trên ngôn ngữ Pascal)

  Mục đích biên soạn cuốn giáo trình là cung cấp cho người đọc một tài liệu đơn giản, cô đọng những kiến thức về lập trình nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 chương và 4 phụ lục. Nội dung chính của các chương như sau: Chương 1, chương trình con - thủ tục và hàm; Chương 2, các kiểu dữ liệu có cấu trúc; Chương 3, đơn vị chương trình và thư viện...

   207 p giadinh 26/05/2021 12 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

  Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

  'Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Văn Đức' gồm 5 chương với các nội dung chương mở đầu; Khái quát về UML; Mô hình hóa trường hợp sử dụng; Mô hình hóa tương tác đối tượng; biểu đồ lớp và gói.

   136 p giadinh 26/05/2021 17 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

  Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Văn Đức

  'Giáo trình Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Văn Đức' nối tiếp phần 1 gồm chương với các kiến thức đó là biểu đồ chuyển trạng thái và biểu đồ hoạt động; Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình; Ví dụ áp dụng; Mã trình phát sinh trong rose.

   98 p giadinh 26/05/2021 15 0

 • Ebook Bài tập Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Ebook Bài tập Cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Nội dung cuốn "Bài tập cơ sở dữ liệu" được chia thành 4 phần: Phần tóm tắt lý thuyết và bài tập, một số đề thi và bài giải cho các bài tập và đề thi. Trong phần tóm tắt lý thuyết và bài tập, tác giả đã chọn lọc và giới thiệu một số bài tập thuộc 5 mảng kiến thức về đại số quan hệ, các phép toán trên bộ, ngôn ngữ truy vấn SQL, phụ...

   96 p giadinh 26/04/2021 17 0

 • Ebook Bài tập Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Ebook Bài tập Cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Nhằm giúp bạn đọc nắm vững phương thức tự kiểm tra và đánh giá tri thức ban đầu về cơ sở dữ liệu, tự mình giải quyết các bài tập cơ sở dữ liệu, nhóm tác giả PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy và TS. Lê Hoài Bắc đã biên soạn cuốn sách "Bài tập cơ sở dữ liệu" để giúp cho người học hiểu sâu và kỹ hơn về các khái niệm đã học. Mời các bạn...

   66 p giadinh 26/04/2021 18 0

 • Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các dạng chuẩn, Automat đẩy xuống, các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh, máy turing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p giadinh 26/04/2021 23 0

 • Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức được biên soạn với mục đích giới thiệu cho sinh viên trong chương trình đào tạo khoa học máy tính ở bậc đại học. Giáo trình được chia thành chín chương và được chia thành 2 phần. Giáo trình phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về các đối tượng sẽ nghiên cứu, lớp automat đầu...

   89 p giadinh 26/04/2021 21 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 2 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 2 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 2: Xác suất có điều kiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác suất có điều kiện, công thức nhân xác suất, công thức xác suất toàn phần, định lý Bayes, biến cố độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p giadinh 26/04/2021 14 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 3 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 3 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 3: Biến ngẫu nhiên và phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên, phân phối của biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rời rạc và hàm xác suất, biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p giadinh 26/04/2021 15 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 1 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 1 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Thí nghiệm ngẫu nhiên, biến cố, xác suất, mô hình xác suất đơn giản, kỹ thuật đếm, công thức hợp xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p giadinh 26/04/2021 14 0

 • Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 4 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 4 - Vũ Quốc Hoàng

  Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 4: Kỳ vọng và phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu kì vọng, kì vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc, kì vọng của biến ngẫu nhiên liên tục, biến ngẫu nhiên phái sinh và kì vọng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p giadinh 26/04/2021 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số