• Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình quan hệ, các ràng buộc quan hệ và đại số quan hệ; Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ, các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p giadinh 20/01/2022 71 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 1: Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể - liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p giadinh 20/01/2022 68 0

 • Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 2)

  Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 2)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005" tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về đối tượng DataGridView và ADO.NET, làm việc với Report và Crystal Report, làm việc với Visual SourceSafe 2005, Visual Studio 2005 và Visual SourceSafe 2005, ứng dụng quản lý nhân sự và tiền lương,......

   197 p giadinh 20/01/2022 51 0

 • Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 1)

  Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 1)

  Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 1) cung cấp cho học viên các kiến thức về sự cần thiết của XML, tạo tài liệu XML hợp khuôn dạng, định nghĩa kiểu tư liệu (DTD) và kiểm tra tính hợp lệ (valid) của XML, thực thể thuộc tính DTD, lược đồ XML, JavaScript,... Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   233 p giadinh 20/01/2022 52 1

 • Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1)

  Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1)

  Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1) cung cấp cho học viên các kiến thức về đối tượng SqlDataAdapter và DataSet, đối tượng DataSet và DataTable, đối tượng DataView, DataColumn, DataRow và DataRowView,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

   173 p giadinh 20/01/2022 48 0

 • Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 2)

  Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 2)

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành - Phần 1: XML nền tảng và ứng dụng (Phần 2) sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về DOM và xử lý XML với JavaScript, XML và ràng buộc dữ liệu, CSS (Cascading style sheet), Java, Java DOM, Java SAX, Xpath, XSL, XHTML, CDF và RDF, ngôn ngữ định dạng vector - VML,... Mời các bạn cùng...

   337 p giadinh 20/01/2022 38 1

 • Ebook Giới thiệu về đa phương tiện

  Ebook Giới thiệu về đa phương tiện

  Ebook Giới thiệu về đa phương tiện trình bày các nội dung chính sau: Multimedia; Các tình huống dùng đa phương tiện; Bản quyền; Quá trình phát triển đa phương tiện; Sơ đồ phát triển; Pha lập kế hoạch và vạch nét chính; Pha viết kịch bản và lên kế hoạch về dữ liệu; Sản xuất sản phẩm; Các thiết bị đa phương tiện.

   53 p giadinh 27/12/2021 41 1

 • Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 1

  Thông tin di động là ngành công nghiệp viễn thông phát triển nhanh nhất với con số thuê bao đã đạt đến 3,8 tỷ tính đến cuối năm 2008. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: HSDPA; MAC-hs và xử lý lớp vật lý; CQI và các phương tiện đánh giá chất lượng khung khác; Các thủ tục lớp vật lý của HSDPA; Truy nhập gói đường lên tốc độ cao HSUPA;... Mời...

   166 p giadinh 27/12/2021 54 1

 • Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Lộ trình phát triển thông tin di động 3G và 4G (Tập 2): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý tài nguyên vô tuyến; Tổng quan quản lý tài nguyên vô tuyến HSUPA; VoIP trong HSPA; Động lực VoIP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p giadinh 27/12/2021 47 0

 • Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trần Thành Trai

  Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trần Thành Trai

  Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Trần Thành Trai cung cấp cho học viên những kiến thức nhập môn các khái niệm về cơ sở dữ liệu, các chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc tham chiếu của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu; các mô hình dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp, mô hình quan hệ;... Mời các bạn cùng tham...

   129 p giadinh 27/12/2021 45 0

 • Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trần Thành Trai

  Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trần Thành Trai

  Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Trần Thành Trai sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về ngôn ngữ SQL, đại số quan hệ; tối ưu hóa các câu hỏi, kỹ thuật tối ưu hóa đối với ngôn ngữ đại số, kỹ thuật lựa chọn tối ưu các con đường truy xuất, kỹ thuật phân rã các câu hỏi;... Mời các bạn...

   145 p giadinh 27/12/2021 42 0

 • Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp deep learning

  Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp deep learning

  Bài viết đề xuất hệ thống không chỉ có thể tự động nhận biết các thực phẩm mà còn có thể cho phép ước tính giá trị dinh dưỡng của chúng, làm cho chúng hữu ích trong việc lập kế hoạch ăn uống sao cho phù hợp với chế độ ăn uống của những người khác nhau.

   9 p giadinh 27/12/2021 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số