• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Số học máy tính - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Số học máy tính - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Số học máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về CPU, biểu diễn thông tin số, logic số. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   45 p giadinh 25/02/2021 16 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Cấu trúc cơ bản máy tính" do Nguyễn Ngọc Hóa biên soạn bao gồm 4 nội dung: Nguyên tắc chung, các thành phần cơ bản, chức năng chính, cơ chế ngắt và chu trình lệnh đầy đủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p giadinh 25/02/2021 14 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Các thiết bị vào/ra - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Các thiết bị vào/ra - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Các thiết bị vào/ra" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, khối kiểm soát vào/ra, kỹ thuật kiểm soát vào/ra, interfacing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p giadinh 25/02/2021 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tập lệnh - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tập lệnh - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Tập lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, biểu diễn lệnh, format lệnh, các kiểu đánh địa chỉ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   45 p giadinh 25/02/2021 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Giới thiệu môn học - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Giới thiệu môn học - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p giadinh 25/02/2021 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Bộ nhớ và các thiết bị lưu trữ - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Bộ nhớ và các thiết bị lưu trữ - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Bộ nhớ và các thiết bị lưu trữ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, bộ nhớ chính, bộ nhớ cache, bộ nhớ ngoài (các thiết bị lưu trữ), tổng kết và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p giadinh 25/02/2021 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Nhập môn - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Nhập môn - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Nhập môn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, kiến trúc Von Neuman, phân loại kiến trúc, lịch sử phát triển, hiệu năng và luật Moore, một số kiến trúc máy tính hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p giadinh 25/02/2021 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Hệ thống liên kết trong - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Hệ thống liên kết trong - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Hệ thống liên kết trong" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tổng quan về BUS, các đặc điểm của hệ thống liên kết, ví dụ PCI Bus. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p giadinh 25/02/2021 14 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: CPU - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: CPU - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: CPU" do Nguyễn Ngọc Hóa biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về tổ chức và chức năng của CPU bao gồm: Cấu trúc CPU, Pipeline, CISC & RISC, superscalar, VLIW. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p giadinh 25/02/2021 13 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Xử lý song song và đa lõi - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Xử lý song song và đa lõi - Nguyễn Ngọc Hóa

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính: Xử lý song song và đa lõi" trình bày các nội dung: Một số mô hình tổ chức đa CPU, kiến trúc hiệu năng cao - SMP và Cluster, mô hình tổ chức hệ thống máy tính đa lõi (multicores). Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p giadinh 25/02/2021 14 0

 • So sánh chính sách lưu trữ với chính sách thay thế nội dung trong mạng hướng nội dung

  So sánh chính sách lưu trữ với chính sách thay thế nội dung trong mạng hướng nội dung

  Bài viết phân tích các chính sách lưu trữ nội dung các node và tiến hành so sánh các chính sách này với các chính sách thay thế nội dung, khi không gian lưu trữ tại các node không đủ bộ nhớ lưu trữ nội dung mới, đồng thời mô phỏng được thực hiện trong mô hình mạng tự do phù hợp với mạng CCN thay vì mô hình mạng phân cấp.

   5 p giadinh 25/02/2021 16 0

 • Đo kiểm dữ liệu cước trên mạng 4G

  Đo kiểm dữ liệu cước trên mạng 4G

  Bài viết này trình bày một giải pháp được đề xuất để đo kiểm, đánh giá dữ liệu cước cho mạng 4G. Giải pháp bao gồm phương pháp đo kiểm, công cụ đo kiểm đánh giá và đối soát dữ liệu cước.

   8 p giadinh 25/02/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số