Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, gia tăng áp lực cạnh tranh, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận có thể thôi thúc những hành vi, hoạt động vi phạm pháp luật của ngân hàng thương mại (NHTM). Đặc biệt, khi xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền (phạt tài chính) trong hoạt động của NHTM tại Việt Nam được đánh giá là chưa đủ sức răn đe, chưa linh hoạt và chưa tương xứng với quy mô lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm.