Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tài chính - ThS. Trương Minh Tuấn

Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính; Bản chất của tài chính; Chức năng của tài chính; Hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!