Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tiền tệ - ThS. Trương Minh Tuấn

Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tiền tệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đới và phát triển của tiền tệ; Chức năng của tiền tệ; Các chế độ của tiền tệ; Các học thuyết của tiền tệ; Cung – cầu tiền tệ; Lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!