Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính công - ThS. Trương Minh Tuấn

Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính công, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận cơ bản về tài chính công; Ngân sách nhà nước; Các quỹ, các định chế tài chính khác của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!