Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính doanh nghiệp - ThS. Trương Minh Tuấn

Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản; Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp; Nội dung của Tài chính doanh nghiệp; Thu nhập và lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!