Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Thị trường tài chính - ThS. Trương Minh Tuấn

Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Thị trường tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở hình thành; Khái niệm và phân loại; Thị trường tiền tệ; Thị trường vốn; Vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!