Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tín dụng - ThS. Trương Minh Tuấn

Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tín dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tín dụng; Chức năng và vai trò; Các hình thức tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!