Báo động đỏ vấn nạn xâm hại tình dục ở Việt Nam

Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều vấn đề bất cập và gây bức xúc trong dư luận. Xuất phát từ bản thân là một người con gái ở độ tuổi trưởng thành rất quan tâm về cách bố mẹ và thầy cô giáo dục cho con thơ hay học sinh của họ về cách bảo vệ cho những đứa trẻ đang trong độ tuổi nhỏ, vị thành niên và trưởng thành. Bài viết trình bày thực trạng vấn nạn xâm hại tình dục ở Việt Nam; Nguyên nhân dẫn đến trẻ bị xâm hại; Biện pháp phòng chống nạn xâm hại tình dục ở Việt Nam.