Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Xếp hạng tín dụng khách hàng (hay còn được gọi là chấm điểm tín dụng) được đánh giá là một trong những khâu quan trọng nhất giúp các ngân hàng thương mại (NHTM)/ tổ chức tín dụng (TCTD) phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Bài viết trình bày việc đề xuất một giải pháp cho phép các NHTM/TCTD xếp hạng tín dụng khách hàng trong khi hạn chế tối đa việc chia sẻ dữ liệu của khách hàng giữa các bên liên quan.