Ebook 1700对近义词语用法对比" (1700 groups of frequently used chinese synonyms): Phần 2

Tiếng Trung cũng giống như tiếng Việt ,1 từ đôi khi có rất nhiều nghĩa và 1 nghĩa cũng có rất nhiều những cách nói khác nhau , đôi khi trong một số hoàn cảnh thì cách sử dụng cũng giống nhau. Tuy nhiên, một số trường hợp chúng không được phép sử dụng thay thế cho nhau. Vì thế chúng ta phải hiểu rõ được bản chất của từng từ tiếng Trung, để có thể biết cách sử dụng từ sao cho đúng lúc đúng chỗ. Cuốn sách "1700对近义词语用法对比" (1700 groups of frequently used Chinese synonyms) sẽ là một tài liệu học tập và tham khảo hữu ích cho những ai đang học tập và muốn nâng cao khả năng tiếng Trung của mình. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook sau đây.