Ebook 1700对近义词语用法对比" (1700 groups of frequently used chinese synonyms): Phần 3

"1700对近义词语用法对比" (1700 groups of frequently used chinese synonyms) là một cuốn sách tham khảo dành cho sinh viên nước ngoài học ngoại ngữ tiếng Trung. Nó cũng có thể được sử dụng như một cuốn sách tham khảo dành cho các giáo viên đang dạy tiếng Trung. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một công cụ hữu ích cho học sinh và giáo viên dạy tiếng Trung như một ngoại ngữ và có thể giải quyết những vấn đề của họ trong học tập và giảng dạy một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo phần 3 của ebook sau đây.