Ebook 900 câu giao tiếp thương mại Hoa-Việt: Phần 1

Để có thể giao tiếp và làm ăn với người Trung Quốc, đòi hỏi mọi người phải nắm vững khẩu ngữ thương mại. Cuốn sách “900 câu giao tiếp thương mại Hoa-Việt" này được biên soạn với mục đích nhằm giúp các bạn có thể nâng cao khả năng giao tiếp thương mại bằng tiếng Hoa trong thời gian nhanh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook sau đây.