Ebook 900 câu giao tiếp thương mại Hoa-Việt: Phần 2

Với những câu nói phổ thông mang tính thực dụng, dễ học dễ hiểu được chắt lọc từ thực tế kinh doanh thương mại, cuốn "900 câu giao tiếp thương mại Hoa-Việt" sẽ giúp các bạn dễ dàng sử dụng trong giao tiếp thương mại, cũng như trong hoạt động kinh doanh buôn bán với người Hoa. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách sau đây.