Ebook Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Phần 2

Cuốn 'Bài tập Kế toán doanh nghiệp' được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu thành những kỹ năng nghiệp vụ kế toán, nhằm củng cố kiến thức cho những ai đang theo học chuyên ngành kế toán thương mại, kế toán dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn tham khảo phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.