Ebook Bài tập Quản lý tài chính công: Phần 2

Việc nghiên cứu các tình huống quản lý tài chính công được đề cập trong nội dung cuốn sách 'Bài tập Quản lý tài chính công' sẽ giúp sinh viên tiếp cận với phương pháp học tập chủ động, sáng tạo thông qua việc trình bày, bảo vệ quan điểm, ý kiến cá nhân và làm việc theo nhóm tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.