Ebook Danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam" giới thiệu các nội dung phần "Danh pháp hóa học" bao gồm: Các quy tắc phiên chuyển, áp dụng các quy tắc phiên chuyển và danh pháp Iupac để gọi tên các nguyên tố, đơn chất và hợp chất. Mời các bạn cùng tham khảo.