Ebook Hướng dẫn tự học Corel Draw 8 - Nguyễn Minh Trường, Hải Yến

Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế, đồ họa, cuốn ebook "Hướng dẫn tự học CorelDraw 8" được biên soạn nhằm giới thiệu một số tính năng xử lý hình, đường thẳng, đường cong, chế độ tô màu cũng như giúp người học làm quen với thiết kế trang và sử dụng mặt nạ để tăng chất lượng hình ảnh trong công nghệ xuất bản và in ấn. Ebook gốm có 24 bài đầu được chia theo từng mục chuyên biệt và cô đọng giúp người học tiếp cận dễ dàng với Corel Draw 8.