Ebook Luyện viết diễn đạt tiếng Hoa: Phần 2

Cuốn sách "Luyện viết diễn đạt tiếng Hoa" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về cách diễn đạt, viết văn bằng tiếng Hoa bắt đầu từ dễ đến khó, phát huy vốn từ vựng phong phú và trí tưởng tượng của mình để học cách diễn đạt ý tưởng tốt hơn. Sách được viết cho đối tượng là học sinh, sinh viên những người đã có vốn tiếng Hoa cơ bản muốn nâng cao kỹ năng viết. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.