Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

"Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày hiệu suất biên của vốn; Lý thuyết tổng quát về lãi suất; Lý thuyết cổ điển về lãi suất; Động cơ tâm lý và động cơ kinh doanh đối với chuyển hoán; Những nhận xét khác nhau về bản chất của vốn; Những thuộc tính cơ bản của lãi suất và tiền tệ; Lý thuyết tổng quát về việc làm; Những biến động về tiền lương danh nghĩa...