Ebook MBA trong tầm tay - Nghiên cứu tình huống trong đầu tư tự doanh: Phần 1

Cuốn sách "MBA trong tầm tay - Nghiên cứu tình huống trong Đầu tư tự doanh" là tuyển tập những câu chuyện về quá trình khởi nghiệp và phát triển trong những lĩnh vực mới, về các nhà đầu tư tự doanh, những cơ hội và yếu tố cần thiết để họ tạo dựng cơ nghiệp; ghi lại những ví dụ thực tế nhằm bổ trợ cho cuốn "MBA trong tầm tay - Đầu tư tự doanh". Cuốn sách có cấu trúc gồm 19 chương và được chia thành 2 ebook, ebook phần 1 này sẽ gồm 9 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.