Ebook Tiếng Anh dùng cho phỏng vấn tuyển dụng và xin việc: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Tiếng Anh dùng cho phỏng vấn tuyển dụng và xin việc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phỏng vấn - nguyện vọng đối với công việc, những mẫu đàm thoại về tình huống phỏng vấn.