Ebook Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi" trình bày những chiến lược áp dụng lý thuyết trò chơi nhằm giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước mỗi lựa chọn trong kinh doanh và trong cuộc sống: lựa chọn là một trò chơi, biến thế yếu thành thế mạnh, giành chiến thắng nhờ sách lược tối ưu, luật chơi đi ngược với số đông, hợp tác là con đường đúng đắn, sách lược trước đối thủ mạnh và trò chơi kết hợp âm dương hài hòa.