Ebook Trọn bộ từ vựng IELTS speaking Band 7.0+ theo chủ đề: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Trọn bộ từ vựng IELTS speaking Band 7.0+ theo chủ đề" tiếp tục trình bày các chủ đề như: Invention, History, Nature, Marriage and family, Travel, Money, Technology, Outfit, Lifestyle, Emotion. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.