Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản ảo

Việc công nhận loại tài sản mới – tài sản ảo trong giao dịch dân sự rất cần thiết trong thời buổi công nghiệp hóa 4.0 hiện nay. Đây là vấn đề có ý nghĩa rát lớn đối với kinh tế và đang được các quốc gia trên thế giới quan tâm. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn chưa có sự thống nhất về việc có công nhận hay không công nhận giao dịch dân sự có liên quan đến tài sản ảo. Trong bài viết này tác giả phân tích những vấn đề sau: Các vấn đề trong giao dịch dân sự liên đến tài sản ảo, hành lang pháp lý điều chỉnh vấn đề đó và kiến nghị cá nhân.