Giáo trình Đánh giá thực hiện công việc: Phần 1

Giáo trình "Đánh giá thực hiện công việc" nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá thực hiện công việc của tổ chức/doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan đánh giá thực hiện công việc; thiết kế hệ thống đánh giá thực hiện công việc; tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc;... Mời các bạn cùng tham khảo!