Giáo trình Đánh giá thực hiện công việc: Phần 2

Giáo trình "Đánh giá thực hiện công việc" nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá thực hiện công việc của tổ chức/doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp đánh giá thực hiện công việc; triển khai đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc;... Mời các bạn cùng tham khảo!