Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ (Quyển 1): Phần 1

汉语阅读教程第一册 - Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ (Quyển 1) nằm trong bộ giáo trình 3 cuốn được dùng trong chương trình học đại học chính quy tại các trường đại học ở Trung Quốc dành cho sinh viên nước ngoài. Giáo trình có thể được dùng làm tài liệu học tập và tham khảo, giúp cho người học vừa ôn luyện đọc hiểu tiếng Trung, vừa luyện nghe và học cách viết văn cơ bản. Quyển 1 gồm có 30 đơn vị bài học, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của quyển 1 sau đây.