Giáo trình Hán ngữ cải tiến (Quyển 2 – Tập 2): Phần 2

Giáo trình Hán ngữ bản cải tiến (Quyển 2 - Tập hạ): Phần 2 gồm các bài học từ lesson 17 đến lesson 20. Các bài thoại trong phần gồm các chủ đề như: Tôi nhớ ra rồi, kỳ nghỉ đông bạn dự định đi đâu du lịch, có khó khăn tìm cảnh sát, những con số may mắn. Ngoài các bài học, cuối mỗi tập đều có phần hệ thống từ vựng và đáp án bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.