Giáo trình Phát triển hệ thống thương mại điện tử: Phần 2

Giáo trình "Phát triển hệ thống thương mại điện tử" được biên soạn với mong muốn đem lại cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phát triển hệ thống thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử; thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử; thiết kế kỹ thuật và xây dựng hệ thống thương mại điện tử; thử nghiệm và vận hành hệ thống thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!