Pháp luật tố tụng dân sự về việc yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Qua bài viết, nhóm tác giả mong muốn đề cập đến một số khía cạnh pháp lý liên quan việc công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài được quy định trong công ước New York 1958; qua đó, liên hệ với pháp luật của Việt Nam.