Vấn đề cấp dưỡng cho con khi cha mẹ ly hôn

Các nghiên cứu cho thấy mâu thuẫn về lối sống là nguyên nhân hàng đầu của các vụ ly hôn, các nguyên nhân tiếp theo là bạo lực gia đình, sức khỏe,… Hôn nhân đổ vỡ không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn tác động nghiêm trọng đến xã hội để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc hậu ly hôn. Bài viết này tác giả phân tích về thực trạng áp dụng pháp luật về cấp dưỡng cho con khi cha mẹ ly hôn và kiến nghị.