Xu hướng nào cho diễn biến lãi suất tín dụng ngân hàng năm 2019

Áp lực tăng lãi suất là điều khó có thể tránh khỏi trong năm 2019. Tuy nhiên trên thực tế, lãi suất tín dụng ngân hàng có tăng hay không và mức độ tăng như thế nào còn tùy thuộc nhiều vào quan điểm, mục tiêu và nghệ thuật điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trước những yêu cầu của Chính phủ, cũng như kết quả tái cơ cấu tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) mà trọng tâm là xử lý nợ xấu.