• Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 1

  "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán quản trị; Chi phí và phân loại chi phí; Phân tích biến động chi phí sản xuất; Các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán quản trị: Phần 2

  "Giáo trình môn học Kế toán quản trị" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng và lợi nhuận; Thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; Thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; Định giá sản phẩm; Phân bổ chi phí bộ phận...

   209 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hệ thống thông tin kế toán (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: ứng dụng Excel trong kế toán; tổ chức dữ liệu; lập sổ nhật ký; lập sổ chi tiết, sổ cái; lập bảng cân đối tài khoản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hệ thống thông tin kế toán (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: lập báo cáo tài chính; tổ chức dữ liệu; tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access; bảng dữ liệu - Table; truy vấn - query;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kế toán quản trị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề chung trong kế toán quản trị; khái niệm và phân loại chi phí; hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; dự toán ngân sách; phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận;...

   166 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Kế toán quản trị" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; định giá sản phẩm; thông tin thích hợp cho quyết định kinh doanh ngắn hạn; thông tin thích hợp cho quyết định đầu tư dài hạn; phân tích báo cáo tài chính; phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh...

   189 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp

  Chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp

  Bài viết "Chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp" tập trung vào các vấn đề: Nội dung hạch toán tài khoản Giá vốn hàng bán, thực tế phản ánh chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên Báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp năm 2014, một số chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng của thông tin giá vốn hàng bán, đề xuất sử dụng chỉ...

   7 p giadinh 26/11/2022 1 0

 • Tổ chức giảng dạy các chương trình cập nhật kiến thức về quản lý tài chính, tài sản và kế toán hành chính sự nghiệp

  Tổ chức giảng dạy các chương trình cập nhật kiến thức về quản lý tài chính, tài sản và kế toán hành chính sự nghiệp

  Sự đổi mới về thể chế tài chính trong những năm qua dẫn đến hàng loạt các chính sách, chế độ tài chính ra đời. Sự đổi mới chính sách tài chính luôn luôn kéo theo sự đổi mới trong lĩnh vực kế toán. Vì vậy, nhu cầu tập huấn cập nhật kiến thức để triển khai thực hiện là hết sức cần thiết. Bài viết "Tổ chức giảng dạy các chương trình...

   5 p giadinh 26/11/2022 1 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng mức độ thuyết minh báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng mức độ thuyết minh báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng mức độ thuyết minh báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thuyết minh báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổng cộng có 137 công ty...

   16 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Mối quan hệ giữa tin học hóa kế toán và hiệu quả công việc của nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Mối quan hệ giữa tin học hóa kế toán và hiệu quả công việc của nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết Mối quan hệ giữa tin học hóa kế toán và hiệu quả công việc của nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu nhằm tìm ra hai mối quan hệ (1) các nhân tố tác động đến quyết định áp dụng tin học hóa vào công tác kế toán và (2) ảnh hưởng của áp dụng tin học hóa kế toán đối với...

   14 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Đổi mới nghiên cứu kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

  Đổi mới nghiên cứu kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

  Bài viết Đổi mới nghiên cứu kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế phân tích những điểm đã thành công, những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp liên quan đến đổi mới nội dung nghiên cứu trong kế toán, đổi mới phương thức tiếp cận, đổi mới mô hình lý thuyết, đổi mới phương pháp nghiên...

   8 p giadinh 26/11/2022 1 0

 • Thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán

  Thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán

  Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán là sự khác biệt giữa mức độ thực hiện dự kiến của kiểm toán viên độc lập và người sử dụng thông tin báo cáo tài chính. Bài viết Thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trình bày tổng quan nghiên cứu về khoảng cách kỳ vọng kiểm toán; Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán.

   10 p giadinh 26/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số