• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Chu trình kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Chu trình kế toán

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Chu trình kế toán" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về chu trình kế toán hoàn chỉnh, từ khâu ghi nhận nghiệp vụ, phân tích nghiệp vụ dựa trên cơ sở các công thức kế toán, cách sử dụng tài khoản kế toán để ghi chép và xử lý thông tin kinh tế, tổng hợp số liệu để lập...

   28 p giadinh 25/02/2021 21 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan về kế toán

  "Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1: Tổng quan về kế toán" giới thiệu các vấn đề tổng quan về bản chất, vai trò của kế toán; cơ hội, triển vọng phát triển của nghề nghiệp kế toán; các báo cáo tài chính và vai trò của báo cáo tài chính đối với các đối tượng sử dụng thông tin; các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính.

   32 p giadinh 25/02/2021 25 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Kế toán các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Kế toán các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí

  "Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 3: Kế toán các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí" tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa của doanh thu; phân loại doanh thu trong doanh nghiệp; đo lường và ghi nhận doanh thu; phương pháp kế toán doanh thu; phân tích thông tin về doanh thu trên các báo cáo tài chính.

   29 p giadinh 25/02/2021 20 0

 • Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán và thực hiện kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp

  Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán và thực hiện kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp

  Chiết khấu thanh toán là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để tác động đến khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán tiền hàng sớm trước thời hạn quy ước trong hợp đồng. Bài viết đưa ra những căn cứ xây dựng chính sách chiết khấu, xác định mức chiết khấu làm cơ sở phản ánh hạch toán kế toán chiết khấu thanh toán...

   6 p giadinh 25/02/2021 17 0

 • Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc

  Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc

  Nghiên cứu này tổng hợp các nghiên cứu về kiểm toán nội bộ từ những năm 1990 đến nay qua việc nghiên cứu về chức năng của kiểm toán nội bộ và thực hiện kiểm toán nội bộ. Từ đó, nghiên cứu cũng chỉ ra một số hướng nghiên cứu trong tương lai về kiểm toán nội bộ.

   8 p giadinh 25/02/2021 20 0

 • Vận dụng phân tích dữ liệu lớn trong thử nghiệm cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính

  Vận dụng phân tích dữ liệu lớn trong thử nghiệm cơ bản trong kiểm toán báo cáo tài chính

  Mục tiêu bài viết về vận dụng phân tích dữ liệu lớn vào giai đoạn thực hiện kiểm toán, cụ thể là thử nghiệm cơ bản bao gồm thủ tục phân tích và thử nghiệm chi tiết. Trong đó, bài báo đề cập đến một số kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn thường gặp và ví dụ minh họa nhằm mô tả rõ ràng hơn cách thức vận dụng trong thực tiễn.

   12 p giadinh 25/02/2021 19 0

 • Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa thái độ hoài nghi nghề nghiệp và tính độc lập của kiểm toán viên

  Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa thái độ hoài nghi nghề nghiệp và tính độc lập của kiểm toán viên

  Mục tiêu bài viết nhằm phân tích mối quan hệ về thái độ hoài nghi nghề nghiệp (TĐHNNN) và tính độc lập của kiểm toán viên. TĐHNNN và tính độc lập đều là tiền đề quyết định cho cuộc kiểm toán hiệu quả theo (Bazerman, 2005; Francis, 2011; Hurtt và cộng sự, 2013 và Nelson; 2009).

   9 p giadinh 25/02/2021 20 0

 • Blockchain và tương lai của hệ thống thông tin kế toán

  Blockchain và tương lai của hệ thống thông tin kế toán

  Đối với hoạt động kế toán kiểm toán, blockchain được kỳ vọng sẽ giúp bảo mật thông tin và giảm thiểu việc sửa chữa sổ sách kế toán, gia tăng tính minh bạch và theo dõi hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trong thời gian thực. Bài viết sẽ tìm hiểu khái quát về cách thức hoạt động của blockchain và phân tích những ảnh hưởng mà công nghệ này...

   9 p giadinh 25/02/2021 15 0

 • Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán

  Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán

  Bài viết này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và quản trị doanh nghiệp nói chung trong thời đại dữ liệu lớn (Big Data), đặc biệt là công nghệ thông tin có ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán.

   7 p giadinh 25/02/2021 18 0

 • Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân sự ngành kế toán - kiểm toán

  Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân sự ngành kế toán - kiểm toán

  Nghiên cứu đã khảo sát 237 nhân viên kế toán, kiểm toán để điều tra mối quan hệ giữa tính chất công việc, xung đột công việc - cuộc sống gia đình, sự căng thẳng trong công việc và ý định nghỉ việc của họ. Kết quả cho thấy có bằng chứng nghiên cứu các mối quan hệ trong mô hình các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc.

   13 p giadinh 25/02/2021 18 0

 • Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và cách mạng 4.0 – Cơ hội và thách thức

  Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và cách mạng 4.0 – Cơ hội và thách thức

  Bài viết phân tích những tác động, đưa ra thực trạng cũng như phân tích các cơ hội và thách thức của bối cảnh hội nhập và CMCN 4.0 đến công tác đào tạo nhân lực kế toán – kiểm toán tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực kế toán – kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công...

   10 p giadinh 25/02/2021 15 0

 • Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

  Đào tạo nguồn nhân lực kế toán ở Đà Nẵng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

  Bài viết sử dụng tài liệu thứ cấp để nghiên cứu về thực trạng đào tạo nguồn nhân lực kế toán tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kế toán trong bối cảnh cách mạng...

   6 p giadinh 25/02/2021 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số