• Giáo trình Kế toán tài chính quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm;... Mời các bạn cùng...

   280 p giadinh 20/01/2022 80 1

 • Giáo trình Kế toán tài chính quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản bằng tiền; Hạch toán các khoản phải thu; Hạch toán các khoản phải trả; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài chính; Hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại; Kế toán xuất, nhập khẩu hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   269 p giadinh 20/01/2022 68 1

 • Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 2

  Các bài tập trong cuốn sách được biên soạn theo thứ tự của các chương trong chương trình môn học Nguyên lý kế toán. Ngoài ra cuốn sách cũng có các bài tập trắc nghiệm để sinh viên tự đánh giá tình hình và kết quả tiếp thu nội dung môn học. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   104 p giadinh 28/11/2021 66 2

 • Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập nguyên lý kế toán: Phần 1

  Cuốn sách “Bài tập nguyên lý kế toán” đưuọc biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên nắm vừng phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành. Sách có cấu gồm 4 phần gồm: Bài tập và một số bài giải, câu hỏi trắc nghiệm, tóm tắt lý thuyết, một số sơ đồ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p giadinh 28/11/2021 70 1

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán chi phí: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán chi phí: Phần 2

  Trong cuốn sách này, tác giả còn biên soạn các câu hỏi lý thuyết mang tính tổng hợp để đọc giả, sinh viên có thể tìm hiểu, ôn tập và nắm vững các nội dung cơ bản, chủ yếu của môn kế toán chi phí gắn liền với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   173 p giadinh 28/11/2021 68 1

 • Ebook Bài tập và bài giải kế toán chi phí: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải kế toán chi phí: Phần 1

  Cuốn sách này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn kế toán chi phí. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập được soạn theo thứ tự của chương trình môn học kế toán chi phí hiện đang được giảng dạy tại trường đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   195 p giadinh 28/11/2021 73 1

 • Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

  Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

  Bài viết chỉ ra những hạn chế và yếu kém của đội ngũ kế toán Việt Nam hiện nay, qua đó đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành này tại các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community – AEC).

   8 p giadinh 28/11/2021 50 0

 • Ảnh hưởng của số hóa đối với vai trò kiểm toán viên

  Ảnh hưởng của số hóa đối với vai trò kiểm toán viên

  Quá trình số hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải vươn lên về mọi mặt để có thể có được năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác về khối lượng thông tin, về tốc độ chuyển hóa thông tin, về tính đa dạng và giá trị. Bài viết đánh giá ảnh hưởng của số hóa tới vai trò của kiểm toán viên tại Việt Nam trên cơ sở số liệu khảo sát...

   12 p giadinh 28/11/2021 60 0

 • Kiểm toán nội bộ trong công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - các vấn đề rút ra từ thực tế

  Kiểm toán nội bộ trong công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - các vấn đề rút ra từ thực tế

  Bài viết nghiên cứu kiểm toán nội bộ của các công ty niêm yết. Bằng việc khảo sát kiểm toán nội bộ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, tác giả đã đưa ra những kết quả chính bao gồm: Phần lớn các công ty đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ; Bộ phận kiểm toán nội bộ tại các công ty được hoàn thiện dần; Vị trí...

   9 p giadinh 28/11/2021 56 0

 • Kiểm toán hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay

  Kiểm toán hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay

  Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành, sửa đổi nhiều quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, tăng chỉ số cạnh tranh, góp phần thu hút nhà đầu tư nước ngoài- một bộ phận quan trọng góp phần làm cho nền kinh tế có nhiều thay đổi tích cực. Bài viết đề cập tới kiểm toán hoạt động...

   11 p giadinh 28/11/2021 52 0

 • Tác động của tính độc lập, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

  Tác động của tính độc lập, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu tác động của tính độc lập, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính để tìm hiểu tác động của ba nhân tố này đến chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính hiện nay nói chung để làm sáng tỏ vấn đề được quan tâm, đồng thời là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp cần...

   6 p giadinh 28/11/2021 54 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh

  Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp thương mại tại Tp. Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp thương mại tại TP. HCM. Từ đó đề xuất một số kiến nghị để cải thiện từng nhân tố. Thông qua nghiên cứu định tính dựa trên cơ sở lý thuyết trong và ngoài nước đã xác định 6 nhân tố tác động...

   8 p giadinh 28/11/2021 59 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số