• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020 trình bày các nội dung chính sau: Quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của...

   68 p giadinh 27/08/2021 12 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ lý luận quản trị tốt, phòng chống tham nhũng vặt trên thế giới và những kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam, bàn về áp dụng quy định giám định tư pháp đối với hoạt động giám định ngoài tố tụng,... Mời các...

   70 p giadinh 29/07/2021 35 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 07/2020 trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ quyền con người trong luật hình sự quốc tế, các yếu tố tranh tụng trong mô hình tố tụng thẩm vấn truyền thống của Việt Nam, nguyên tắc áp dụng pháp luật trong trường hợp các văn bản do cùng một chủ thể ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề,... Mời...

   68 p giadinh 29/07/2021 31 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 3 - ThS. Trần Thị Liên

  Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 3 - ThS. Trần Thị Liên

  "Bài giảng Luật tố tụng Hình sự - Bài 3: Điều tra vụ án hình sự" tìm hiểu nhiệm vụ và ý nghĩa của điều tra vụ án hình sự; Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự; Những quy định chung về giai đoạn điều tra vụ án hình sự; Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra.

   24 p giadinh 29/07/2021 13 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 1 - ThS. Trần Thị Liên

  Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 1 - ThS. Trần Thị Liên

  "Bài giảng Luật tố tụng Hình sự - Bài 1: Những vấn đề chung của Luật tố tụng Hình sự" trình bày khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự; Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự.

   23 p giadinh 29/07/2021 13 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 2 - ThS. Trần Thị Liên

  Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 2 - ThS. Trần Thị Liên

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật tố tụng Hình sự - Bài 2: Khởi tố vụ án hình sự" để nắm chi tiết nhiệm vụ và ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự; thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự; cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án hình sự; trình tự khởi tố vụ án hình sự.

   25 p giadinh 29/07/2021 15 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 4 - ThS. Trần Thị Liên

  Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 4 - ThS. Trần Thị Liên

  Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Luật tố tụng Hình sự - Bài 4: Truy tố" với mục tiêu cung cấp kiến thức về khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của giai đoạn truy tố; Các hoạt động của viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố; Các quyết định của viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố.

   20 p giadinh 29/07/2021 14 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 5 - ThS. Trần Thị Liên

  Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 5 - ThS. Trần Thị Liên

  Với mục tiêu cung cấp đến các bạn sinh viên tư liệu phục vụ học tập và nghiên cứu, Tailieu.vn giới thiệu "Bài giảng Luật tố tụng Hình sự - Bài 5: Xét xử vụ án hình sự" nhằm tìm hiểu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự.

   25 p giadinh 29/07/2021 13 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 6 - ThS. Trần Thị Liên

  Bài giảng Luật tố tụng Hình sự: Bài 6 - ThS. Trần Thị Liên

  "Bài giảng Luật tố tụng Hình sự - Bài 6: Thi hành bản án, quyết định của tòa án và thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án" thông tin về thi hành bản án, quyết định của tòa án; thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án.

   23 p giadinh 29/07/2021 13 0

 • Một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại uy tín doanh nghiệp trong kinh doanh thương mại – cách thức xác định thiệt hại thực tế

  Một số vấn đề pháp lý về bồi thường thiệt hại uy tín doanh nghiệp trong kinh doanh thương mại – cách thức xác định thiệt hại thực tế

  Bài viết của tác giả tập trung vào 02 vấn đề chính, bao gồm: Thứ nhất, trình bày cơ sở pháp lý về quyền yêu cầu bồi thường và mức bồi thường đối với thiệt hại về uy tín doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh thương mại. Thứ hai, cung cấp phương pháp giúp doanh nghiệp xác định thiệt hại uy tín trong kinh doanh thương mại.

   13 p giadinh 29/07/2021 15 0

 • Những yêu cầu của pháp luật hợp đồng trong hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ 4.0

  Những yêu cầu của pháp luật hợp đồng trong hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ 4.0

  Bài viết phân tích các yêu cầu của pháp luật hợp đồng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0. Từ đó, bài viết đƣa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam.

   11 p giadinh 29/07/2021 13 0

 • Một số khía cạnh pháp lý của hợp đồng giao kết từ xa bằng phương tiện điện tử - góc nhìn pháp luật Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Một số khía cạnh pháp lý của hợp đồng giao kết từ xa bằng phương tiện điện tử - góc nhìn pháp luật Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bài viết sau đây nghiên cứu một số vấn đề pháp lý đặc thù liên quan đến hợp đồng giao kết từ xa bằng phương tiện điện tử từ góc nhìn tương quan pháp luật Châu Âu và pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

   11 p giadinh 29/07/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số