• Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật hình sự trình bày các nội dung: Khái niệm, nhiệm cụ của luật hình sự và khoa học luật hình sự, lịch sử Luật Hình sự Việt Nam, các nguyên tắc của Luật Hình sự Việt Nam, đạo luật hình sự, trách nhiệm, khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật Hình sự Việt Nam trình bày các nội dung: Cấu thành phạm tội, khách thể của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn phạm tội, đồng phạm, các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 1

  Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Giám định tư pháp hình sự" cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề chung trong giám định tư pháp hình sự; một số lĩnh vực giám định tư pháp hình sự; giám định kỹ thuật tài liệu; giám định chữ viết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 2

  Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Giám định tư pháp hình sự" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: một số lĩnh vực giám định tư pháp kỹ thuật hình sự khác; giám định pháp y; khám nghiệm tử thi; pháp y tâm thần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngành luật hành chính, khoa học luật hành chính; quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật hành chính Việt Nam 1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; những hình thức và phương pháp cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Luật Thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Luật Thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình "Luật Thương mại quốc tế" đi sâu phân tích các kiến thức pháp luật về thương mại quốc tế và cập nhật một cách đầy đủ sự phát triển của Luật Thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan Luật Thương mại quốc...

   241 p giadinh 26/11/2022 4 0

 • Giáo trình Luật Thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Luật Thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình "Luật Thương mại quốc tế" đi sâu phân tích các kiến thức pháp luật về thương mại quốc tế và cập nhật một cách đầy đủ sự phát triển của Luật Thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: giải quyết tranh chấp thương mại...

   283 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 1 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 1 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình "Pháp luật đại cương" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề...

   116 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 2 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình Pháp luật đại cương (Tái bản năm 2019): Phần 2 - TS. Trần Thành Thọ

  Giáo trình "Pháp luật đại cương" nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: một số nội dung...

   120 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Pháp luật về ngoại lệ quyền tác giả qua sao chép, trích dẫn và gợi ý cho Việt Nam

  Pháp luật về ngoại lệ quyền tác giả qua sao chép, trích dẫn và gợi ý cho Việt Nam

  Bài viết Pháp luật về ngoại lệ quyền tác giả qua sao chép, trích dẫn và gợi ý cho Việt Nam trình bày khái quát về hành vi sao chép, trích dẫn và các trường hợp ngoại lệ quyền tác giả qua hành vi sao chép, trích dẫn tác phẩm; đối chiếu các quy định của pháp luật quốc tế và đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam; phân tích một số bất cập trong thực tiễn...

   10 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Hoàn thiện các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đáp ứng yêu cầu của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)

  Hoàn thiện các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đáp ứng yêu cầu của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)

  Bài viết Hoàn thiện các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đáp ứng yêu cầu của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) trình bày khái niệm chỉ dẫn địa lý; Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật châu Âu; Hiệp định EVFTA và những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn...

   10 p giadinh 26/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số