• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2020 trình bày các nội dung chính sau: Một số điểm chưa thống nhất trong văn bản pháp luật ở nước ta hiện nay, tham nhũng vặt và phòng chống tham nhũng vặt, nội luật hóa các cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về bảo hộ nhãn hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   68 p giadinh 29/03/2021 7 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2020 trình bày các nội dung chính sau: Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; Luật Hồi tỵ triều Nguyễn và những giá trị tham khảo trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; Thủ tục phúc thẩm vụ án...

   68 p giadinh 29/03/2021 8 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 12/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 12/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 12/2020 trình bày các nội dung chính sau: Xu hướng quốc tế hóa của luật hình sự Việt Nam và vấn đề đặt ra cho lập pháp hình, biện pháp tự vệ trong phòng vệ thương mại sự, phản biện xã hội và vai trò của phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p giadinh 27/01/2021 33 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2020 trình bày các nội dung chính sau: Cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập pháp, nguyên tắc “quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự”, bảo đảm “quyền im lặng” của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   68 p giadinh 27/01/2021 32 0

 • Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Pháp luật điều chỉnh hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp" để nắm tổng quan về vốn trong doanh nghiệp; pháp luật về huy động vốn.

   30 p giadinh 27/01/2021 20 0

 • Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và pháp luật tài chính doanh nghiệp" trình bày tổng quan về tài chính doanh nghiệp; tổ chức tài chính doanh nghiệp; tổng quan về pháp luật tài chính doanh nghiệp.

   30 p giadinh 27/01/2021 20 0

 • Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Pháp luật về doanh thu, chi phí và thuế" tìm hiểu pháp luật về doanh thu; pháp luật về chi phí; pháp luật về các loại thuế doanh nghiệp phải nộp.

   32 p giadinh 27/01/2021 21 0

 • Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Pháp luật điều chỉnh hoạt động sử dụng vốn của doanh nghiệp" cung cấp kiến thức quyết định sử dụng vốn trong doanh nghiệp; pháp luật về sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

   23 p giadinh 27/01/2021 21 0

 • Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Pháp luật Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Pháp luật điều chỉnh hoạt động phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp" phân tích lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp; pháp luật về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

   23 p giadinh 27/01/2021 22 0

 • Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 1 - TS. Vũ Phương Đông

  Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 1 - TS. Vũ Phương Đông

  "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 1: Tổng quan về luật kinh tế" trình bày khái niệm Luật Kinh tế; những đặc điểm của Luật Kinh tế; xác định được vấn đề áp dụng pháp luật trong điều chỉnh các quan hệ thương mại.

   16 p giadinh 27/01/2021 19 0

 • Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 5 - TS. Vũ Phương Đông

  Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 5 - TS. Vũ Phương Đông

  "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh" trình bày khái quát về tranh chấp thương mại; thương lượng; hòa giải; tòa án; trọng tài thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   34 p giadinh 27/01/2021 20 0

 • Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 6 - TS. Vũ Phương Đông

  Bài giảng Lý luận pháp luật: Bài 6 - TS. Vũ Phương Đông

  "Bài giảng Lý luận pháp luật - Bài 6: Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp" tìm hiểu pháp luật về giải thể; pháp luật về phá sản. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   20 p giadinh 27/01/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số