• Ebook Các kỹ thuật an toàn cơ bản thí nghiệm hóa học: Phần 2

  Ebook Các kỹ thuật an toàn cơ bản thí nghiệm hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Kỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa học" trình bày các nội dung: Làm việc với các dung môi hữu cơ, làm việc với các kim loại kiềm, làm việc với các hợp chất cơ nhôm, làm việc với thủy ngân,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   176 p giadinh 27/01/2021 37 0

 • Ebook Các kỹ thuật an toàn cơ bản thí nghiệm hóa học: Phần 1

  Ebook Các kỹ thuật an toàn cơ bản thí nghiệm hóa học: Phần 1

  Cuốn sách tập trung vào các kỹ thuật an toàn khi tiếp cận những công việc được tiến hành trong các phòng thí nghiệm hóa học ở hầu hết các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   143 p giadinh 27/01/2021 40 0

 • TS. NGUYỄN DUY THUẬN (Chủ biên)ThS. PHI MẠNH BAN – TS. NÔNG QUỐC CHINHĐẠI

  TS. NGUYỄN DUY THUẬN (Chủ biên)ThS. PHI MẠNH BAN – TS. NÔNG QUỐC CHINHĐẠI

  TS. NGUYỄN DUY THUẬN (Chủ biên) ThS. PHI MẠNH BAN – TS. NÔNG QUỐC CHINH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01/ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Mã số: 01.01.90/92. ĐH- 2003 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01/ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt MỤC LỤC LỜI NÓI...

   385 p giadinh 17/10/2020 53 0

 • Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 2

  Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Giải tích mạng bằng phương trình căn bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến thế và mạch lọc, mạch điện và phương trình vi phân, ảnh hưởng của phương trình căn bản vào sự phân bố trên lưới điện, giải tích mạch điện bằng Simulink. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   126 p giadinh 09/10/2020 44 0

 • Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 1

  Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 1

  Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mạch và các định lý phân giải mạch, phương pháp phân rã mạng điện, giải tích mạch điện bằng phương trình căn bản, biến đổi Laplace,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p giadinh 09/10/2020 46 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mẫu thống kê và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, phân tích hồi quy, mô hình tuyến tính, ước lượng hệ số hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p giadinh 09/10/2020 52 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê (Tái bản lần thứ năm): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất, công thức Bay-ét, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, biến ngẫu nhiên nhiều chiều, luật số lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   111 p giadinh 09/10/2020 49 0

 • Ebook Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật tập 2): Phần 2

  Ebook Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật tập 2): Phần 2

  Ebook Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật tập 2): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của thực vật, sự sinh sản của thực vật có hoa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   48 p giadinh 09/10/2020 51 0

 • Ebook Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật tập 2): Phần 1

  Ebook Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật tập 2): Phần 1

  Ebook Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của cấu trúc cơ thể động vật, sự thích nghi của rễ và lá, phản ứng của thực vật và tác động của hormone thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p giadinh 09/10/2020 44 0

 • Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 2

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập Vật lý đại cương" (tập ba) của tác giả Lương Duyên Bình biên soạn trình bày các nội dung về phần vật lý lượng tử, cơ học lượng tử, nguyên tử - phân tử, hạt nhân nguyên tử - hạt sơ cấp. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p giadinh 09/10/2020 46 0

 • Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 1

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 1

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba) của tác giả Lương Duyên Bình biên soạn dành cho sinh viên và giảng viên Vật lý ở các trường Đại học kỹ thuật, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Xây dựng,... Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày các nội dung về giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng và quang học...

   67 p giadinh 09/10/2020 46 0

 • Ebook Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học (Tập II)

  Ebook Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học (Tập II)

  Ebook Cấu tạo nguyên tử và liên kết Hóa học: Tập 2 của tác giả Đào Đình Thức gồm 20 chương với cấu trúc gồm 2 phần (phân tử - liên kết hóa học và các hệ thống ngưng tụ). Nội dung tài liệu nhằm trang bị cho người học các kiến thức cần thiết về mặt lý thuyết trên cơ sở đó để tiếp thu hơn dễ dàng hơn những vấn đề lý thuyết trong giáo...

   433 p giadinh 09/10/2020 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số