• Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 1

  It is designed to help students majorrng In International Affairs to gain understanding about current International issues, relatlons among nations In the world and development(s of the international situation. The course will be divided mto two blocks, namely Reading and Writing.

   87 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quan hệ quốc tế: Phần 2

  The first part, Reading, uses authentic materials from updated International news on widely-known rources such as ƠNN, BBC News, Reuters, The Times, The Guardian.... to Iincrease students” competence In reading comprehension skIlls while Introducing them to key terms in International issues.

   92 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Ebook Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách "Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh" được biên soạn nhằm phục vụ các đối tượng độc giả học và sử dụng tiếng Anh cho mục đích giao tiếp trong các tình huống thông thường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   170 p giadinh 04/10/2022 186 10

 • Ebook Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Showing concern and absence lf concern; advising and warning, showing ability, possibility and predicting, presenting and arguing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   238 p giadinh 04/10/2022 75 6

 • Ebook Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh: Phần 1

  Trong quá trình học tiếng Anh, danh từ (Noun) là từ loại bạn sẽ gặp rất nhiều. Việc sử dụng thành thạo danh từ sẽ giúp cho các bạn phân biệt được từ loại trong câu, qua đó học tiếng Anh hay làm các bài thi IELTS, TOEFL, SAT với các dạng bài xác định từ loại cần điền không quá khó. Cuốn sách "Hỏi và đáp về cách dùng danh từ tiếng Anh" sẽ giải...

   145 p giadinh 04/10/2022 37 4

 • Ebook Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách "Hỏi - đáp danh từ trong tiếng Anh" cung cấp các kiến thức giúp bạn đọc có thể sử dụng thành thạo danh từ trong tiếng Anh và giúp bạn phân biệt được các loại từ trong câu, thêm vào đó là cách điền từ để giúp câu có ngữ pháp đúng khi làm bài tập, bài kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   207 p giadinh 04/10/2022 57 5

 • Ebook Hỏi - đáp tính từ trong tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp tính từ trong tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp tính từ trong tiếng Anh được biên soạn nhằm để đáp lại những băn khoăn, thắc mắc muốn được giải đáp của các bạn về cách sử dụng các tính từ trong tiếng Anh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đâu.

   153 p giadinh 04/10/2022 126 8

 • Ebook Hỏi - đáp tính từ trong tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp tính từ trong tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách "Hỏi - đáp tính từ trong tiếng Anh" giới thiệu một số bài tập để các bạn có thể nâng cao kiến thức và luyện tập hàng ngày. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 ngay sau đâu.

   128 p giadinh 04/10/2022 140 9

 • Ebook Luyện kỹ năng thành lập câu trong tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Luyện kỹ năng thành lập câu trong tiếng Anh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng thành lập câu trong tiếng Anh" sẽ giới thiệu và hướng dẫn thực hành các điểm ngữ pháp thiết yếu để viết đúng tiếng Anh, củng cố các khả năng viết câu qua cách sử dụng các dấu chấm, dấu phẩy trong câu qua sự phân biệt về các từ dễ gây nhầm lẫn, cách dùng từ điển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   203 p giadinh 04/10/2022 95 9

 • Ebook Luyện kỹ năng thành lập câu trong tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Luyện kỹ năng thành lập câu trong tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn sách "Luyện kỹ năng thành lập câu trong tiếng Anh" được biên soạn nhằm hướng dẫn và giúp bạn đọc rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh chuẩn mực để có kết quả cao ở trường học và thành công trong nghề nghiệp. Phần 2 cuốn sách hướng dẫn thực hành các bài tập để nâng cao kỹ năng viết với các dạng mẫu câu, giới thiệu các bài tập về...

   241 p giadinh 04/10/2022 87 6

 • Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 1

  Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 1

  Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 1 includes the following content: Chapter 1 present time, chapter 2 past time, chapter 3 future time, chapter 4 the present perfect and the past perfect, chapter 5 asking questions, chapter 6 nouns and pronouns, chapter 7 modal auxiliaries, chapter 8 connecting ideas.

   259 p giadinh 04/10/2022 107 6

 • Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 2

  Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 2

  Ebook Fundamentals of English grammar with answer key (Third edition): Part 2 includes the following content: Chapter 9 comparisons, chapter 10 the passive, chapter 11 countinon count nouns and articles, chapter 12 adjective clauses, chapter 13 gerunds and infinitives, chapter 14 noun clauses, appendix 1 phrasal verbs, appendix 2 preposition combinations.

   266 p giadinh 04/10/2022 142 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số