• Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt

    Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt

    Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt" xin giới thiệu đến các bạn cách sử dụng một số từ đơn và từ phức trong Tiếng Anh. Bên cạnh đó cũng đã được dịch ra tiếng Trung nhằm giúp các bạn có thể phân biệt các từ với nhau và khi viết tắt hay rút gọn các từ thì phải làm sao cho đúng.

     250 p giadinh 07/10/2020 80 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số