• Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Cuốn sách được thiết kế thành 7 chương theo ba khối kiến thức chính: Nhận thức tổng quát về quản trị chuỗi cung ứng và quá trình phát triển của quản trị chuỗi cung ứng; Định hình chiến lược và kế hoạch tổng thể về quản trị chuỗi, và thực hành các chức năng tác nghiệp trong quản trị chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội...

   86 p giadinh 20/01/2022 44 1

 • Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Ebook Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Cuốn sách Quản trị chuỗi cung ứng cung cấp một sự tổng hợp khá toàn diện hệ thống các quan điểm (lý thuyết) về quản trị, quản trị chuỗi cung ứng và đặc biệt các cấu thành tác nghiệp khi quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường mang tính toàn cầu và năng động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

   126 p giadinh 20/01/2022 42 1

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 3 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 3 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 3 Nghiên cứu thống kê thị trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung; Hệ thống chỉ tiêu phản ánh thị trường; Phương pháp phân tích và dự đoán thống kê thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p giadinh 20/01/2022 42 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 Thống kê hiệu quả hoạt động kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh; Phân tích thống kê kết quả và hệ quả hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p giadinh 20/01/2022 40 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 2 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 2 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 2 Các phương pháp thống kê trong quản trị kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp thống kê suy luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p giadinh 20/01/2022 42 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 1 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 1 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 1 Một số vấn đề chung về thống kê kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về thống kê kinh doanh; Các loại và nguồn dữ liệu thống kê; Điều tra thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p giadinh 20/01/2022 37 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 5 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 5 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 5 Thống kê tình hình hoạt động tài chính của đơn vị kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Thống kê kết quả hoạt động tài chính; Thống kê khả năng tài chính; Phân tích thống kê tổng hợp tình hình hoạt động tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p giadinh 20/01/2022 38 0

 • Ebook Bong bóng thương hiệu: Phần 2

  Ebook Bong bóng thương hiệu: Phần 2

  Cuốn sách Bong bóng thương hiệu vẽ lên một bức tranh toàn diện và sâu sắc về thương hiệu cũng như cách thức tạo dựng một thương hiệu có sức thu hút và phát triển bền vững trong thế kỷ 21, từ việc thấu hiểu thế giới người tiêu dùng, vai trò không thể thiếu của một tổ chức sáng tạo cho đến mô hình 5 bước thực hiện nhằm tạo dựng một...

   165 p giadinh 27/12/2021 51 1

 • Ebook Bong bóng thương hiệu: Phần 1

  Ebook Bong bóng thương hiệu: Phần 1

  Cuốn sách Bong bóng thương hiệu của tác giả John Gerzema và Ed Lebar thuộc Young & Rubicam Group cung cấp một cách nhìn toàn diện và sâu sắc về thương hiệu cũng như cách thức tạo dựng một thương hiệu có sức thu hút và phát triển bền vững trong thế kỷ 21. Đây là những kiến thức cần thiết cho các nhà lãnh đạo thương hiệu doanh nghiệp. Cuốn sách gồm...

   158 p giadinh 27/12/2021 52 1

 • Chiến lược đa dạng hóa và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam

  Chiến lược đa dạng hóa và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu về thực tiễn triển khai chiến lược đa dạng hóa tại các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam nhằm khám phá sự khác biệt về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp này khi theo đuổi các chiến lược đa dạng hóa khác nhau.

   10 p giadinh 28/11/2021 57 0

 • Xu hướng mới của chuỗi giá trị toàn cầu và tác động của nó tới doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Xu hướng mới của chuỗi giá trị toàn cầu và tác động của nó tới doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Bài viết tập trung làm rõ: (i) Những vấn đề chung về chuỗi giá trị toàn cầu, DNNVV, mối quan hệ giữa chuỗi giá trị toàn cầu và DNNVV; (ii) tìm hiểu xu hướng mới của chuỗi giá trị toàn cầu; (iii) phân tích mức độ hội nhập của các DNNVV Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, chỉ ra tác động tích cực và tiêu cực đối với DNNVV Việt Nam khi chuỗi...

   9 p giadinh 28/11/2021 63 0

 • Ảnh hưởng của mối quan tâm nghề nghiệp của nhà quản lý đến hiệu quả đầu tư - nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam

  Ảnh hưởng của mối quan tâm nghề nghiệp của nhà quản lý đến hiệu quả đầu tư - nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam

  Bài nghiên cứu được thực hiện đánh giá tác động của mối quan tâm nghề nghiệp của nhà quản lý ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu gồm là 78 công ty được niêm yết trên hai sàn chứng khoán là HNX và HOSE, trong đó có 13 doanh nghiệp nhà nước và 65 doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn 2010 - 2017.

   12 p giadinh 28/11/2021 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số