• Ebook MBA trong tầm tay - Nghiên cứu tình huống trong đầu tư tự doanh: Phần 2

  Ebook MBA trong tầm tay - Nghiên cứu tình huống trong đầu tư tự doanh: Phần 2

  Các nghiên cứu tình huống được trình bày trong tài liệu Đầu tư tự doanh và nghiên các cứu tình huống được lấy từ thực tiễn trong cả lĩnh vực sản xuất lẫn dịch vụ. Bạn sẽ khám phá ra những thử thách và gian truân cũng như thành quả trong khởi nghiệp của một hãng cung cấp dịch vụ du lịch, một cửa hàng bán đồ thời trang trên mạng Internet hay...

   201 p giadinh 29/03/2021 10 0

 • Ebook MBA trong tầm tay - Nghiên cứu tình huống trong đầu tư tự doanh: Phần 1

  Ebook MBA trong tầm tay - Nghiên cứu tình huống trong đầu tư tự doanh: Phần 1

  Cuốn sách "MBA trong tầm tay - Nghiên cứu tình huống trong Đầu tư tự doanh" là tuyển tập những câu chuyện về quá trình khởi nghiệp và phát triển trong những lĩnh vực mới, về các nhà đầu tư tự doanh, những cơ hội và yếu tố cần thiết để họ tạo dựng cơ nghiệp; ghi lại những ví dụ thực tế nhằm bổ trợ cho cuốn "MBA trong tầm tay - Đầu tư tự...

   243 p giadinh 29/03/2021 10 0

 • Ebook Thiết kế sự tăng trưởng: Phần 2

  Ebook Thiết kế sự tăng trưởng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Thiết kế để tăng trưởng" tiếp tục hé lộ những bí quyết kinh doanh độc đáo đã giúp Coke liên tục phát triển bền vững và xây dựng nhiều thương hiệu tỷ-đô. Quyển sách này sẽ là một đóng góp của Coke cho xu hướng phát triển bền vững và quá trình làm tươi mới thế giới.

   163 p giadinh 29/03/2021 9 0

 • Ebook Thiết kế sự tăng trưởng: Phần 1

  Ebook Thiết kế sự tăng trưởng: Phần 1

  Quyển sách là một minh họa tuyệt vời cho văn hóa học hỏi trong suốt 128 năm lịch sử của Coca-Cola. Bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách 12 bài học cốt lõi mà Coke đã học được từ cộng đồng startup và cách chúng tôi ứng dụng vào công việc hằng ngày ra sao. Phần 1 mang đến các nội dung chính sau: Thiết kế quy mô linh hoạt, cách thiết kế tạo ra giá trị...

   144 p giadinh 29/03/2021 8 0

 • Ứng dụng mô hình ISM phân loại các tiêu chí trong lựa chọn nhà cung cấp

  Ứng dụng mô hình ISM phân loại các tiêu chí trong lựa chọn nhà cung cấp

  Bài viết này trình bày phương pháp mô hình hóa cấu trúc ISM được sử dụng để lựa chọn bộ tiêu chí đánh giá nhà cung ứng tại Công ty TNHH bao bì nhựa Thành Phú. Kết quả phân loại làm cơ sở để doanh nghiệp thực hiện quá trình đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng phù hợp.

   11 p giadinh 29/03/2021 7 0

 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại của các doanh nghiệp tại Việt Nam: So sánh doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại của các doanh nghiệp tại Việt Nam: So sánh doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Bài viết sử dụng mô hình rủi ro để nghiên cứu và so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, cả qui mô hiện tại và qui mô ban đầu đều có ảnh hưởng đến khả năng...

   14 p giadinh 29/03/2021 7 0

 • Chuyển đổi số: Nghiên cứu thực trạng và xuất cho doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam

  Chuyển đổi số: Nghiên cứu thực trạng và xuất cho doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ Việt Nam

  Bài viết này thảo luận về thực trạng ngành bán lẻ Việt Nam trong việc tiếp cận công nghệ, cơ hội, thách thức, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

   14 p giadinh 29/03/2021 6 0

 • Mối liên hệ giữa các yếu tố quản trị sản xuất cốt lõi và kết quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp cơ khí tại Việt Nam

  Mối liên hệ giữa các yếu tố quản trị sản xuất cốt lõi và kết quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp cơ khí tại Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa các yếu tố quản trị sản xuất cốt lõi và kết quả hoạt động kinh doanh, cụ thể là tác động cộng hưởng khi thực hiện đồng thời các yếu tố quản trị sản xuất cốt lõi tới kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp cơ khí tại Việt Nam.

   18 p giadinh 29/03/2021 6 0

 • Liên kết kinh doanh – thực tiễn tại Việt Nam và một số gợi ý chính sách

  Liên kết kinh doanh – thực tiễn tại Việt Nam và một số gợi ý chính sách

  Bài nghiên cứu này tìm hiểu tổng quan về các hình thức và phương thức liên kết kinh doanh đã và đang được áp dụng trên thế giới. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng tìm hiểu thực trạng và trao đổi về hàm ý chính sách nhằm phát triển hoạt động liên kết kinh doanh tại Việt Nam.

   12 p giadinh 29/03/2021 6 0

 • Đề xuất quy trình xây dựng khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh

  Đề xuất quy trình xây dựng khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh

  Bài viết nghiên cứu hệ thống cơ sở lý thuyết và thực tiễn về các phương pháp xây dựng khung năng lực (KNL) hướng tới đề xuất quy trình xây dựng KNL nhân sự quản lý kinh doanh trong các doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, bài viết rút ra phương pháp tiếp cận, nguyên tắc, công cụ, quy trình xây dựng KNL nhân sự quản lý kinh...

   14 p giadinh 29/03/2021 6 0

 • MBA vai trò tiên phong đào tạo khởi nghiệp thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  MBA vai trò tiên phong đào tạo khởi nghiệp thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết này sẽ nghiên cứu tính tiên phong, sứ mệnh và vai trò chiến lược của hình thức đào tạo này trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

   8 p giadinh 29/03/2021 5 0

 • Triển khai hệ thống lương 3Ps ở các doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và giải pháp

  Triển khai hệ thống lương 3Ps ở các doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng và giải pháp

  Bài viết này sẽ tập trung phân tích thực trạng hệ thống trả lương hiện nay tại các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết thực để khối doanh nghiệp này có thể chuyển đổi sang hệ thống trả lương 3Ps, đảm bảo giữ và thu hút nguồn nhân lực tài năng, phục vụ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

   19 p giadinh 29/03/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số