• Ebook Hội họp và thuyết trình làm thế nào để đạt kết quả mong muốn

  Ebook Hội họp và thuyết trình làm thế nào để đạt kết quả mong muốn

  Hội họp và thuyết trình là một trong những hoạt động diễn ra thường xuyên trong môi trường công việc bởi lẽ đây là một trong những kênh trao đổi thông tin chính thức trong việc truyền đạt và kiểm soát công việc. Nếu tổ chức, điều khiển và tham gia một cuộc họp hiệu quả, bạn sẽ nắm bắt được thông tin và xử lý công việc suôn sẻ. Nếu...

   118 p giadinh 27/08/2021 11 0

 • Ebook Cẩm nang Kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials): Huấn luyện và truyền kinh nghiệm - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Cẩm nang Kinh doanh Harvard (Harvard Business Essentials): Huấn luyện và truyền kinh nghiệm - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Con người là nguồn tài sản quý giá nhất đồng thời cũng là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành công và phát triển của mọi công ty. Cuốn sách "Cẩm nang Kinh doanh Harvard (Harvard business essentials): Huấn luyện và truyền kinh nghiệm" chủ yếu trình bày hai hoạt động tương tác chính giúp công ty nâng cao và duy trì nguồn nhân lực của mình: Huấn...

   170 p giadinh 29/07/2021 34 0

 • Ebook Phân tích công việc - Giảm thiểu những tị nạnh trong công việc

  Ebook Phân tích công việc - Giảm thiểu những tị nạnh trong công việc

  Cuốn sách này sẽ giúp bạn: Nhận thức cặn kẽ bản chất của phân tích công việc và những xu hướng mới trong phân tích công việc .Thực hiện phân tích công việc phù hợp với doanh nghiệp Áp dụng kết quả phân tích vào các hoạt động quản trị nguồn nhân lực như: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc, xác định mức lương thưởng, v.v…

   164 p giadinh 29/07/2021 35 0

 • Ebook Kiểm soát nguồn vật chất để quản lý kho hiệu quả

  Ebook Kiểm soát nguồn vật chất để quản lý kho hiệu quả

  Ebook Kiểm soát nguồn vật chất để quản lý kho hiệu quả được biên soạn dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị cho họ những công cụ và kiến thức quản lý cơ bản. Ngoài ra các nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các sinh viên nghiên cứu lĩnh vực quản trị cũng có...

   133 p giadinh 29/07/2021 35 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Chương 4 - Hiệu quả kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm hiệu quả kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, sự cần thiết phải tính và nâng cao hiệu quả kinh doanh, hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   12 p giadinh 29/07/2021 15 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 3 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 3 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Chương 3 - Môi trường kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái lược về môi trường kinh doanh, các đặc trưng cơ bản của môi trường kinh doanh nước ta hiện nay và tác động của nó tới hoạt động kinh doanh, nhận thức môi trường kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   24 p giadinh 29/07/2021 15 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Chương 6 - Nhà quản trị. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Nhà quản trị, kỹ năng quản trị, phong cách quản trị, nghệ thuật quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p giadinh 29/07/2021 15 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Chương 5 - Khái lược về quản trị kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái lược về quản trị kinh doanh, xu hướng phát triển mô hình quản trị kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh, các phương pháp quản trị, các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu. Mời các...

   17 p giadinh 29/07/2021 16 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Chương 7 - Ra quyết định. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái lược về ra quyết định trong quản trị kinh doanh, phân loại quyết định, căn cứ và quy trình ra quyết định, một số phương pháp ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p giadinh 29/07/2021 15 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Chương 1 - Nhập môn quản trị kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Đối tượng nghiên cứu của môn học quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh với tư cách một môn khoa học, quản trị kinh doanh với tư cách môn khoa học lý thuyết và ứng dụng, lịch sử phát triển môn học. Mời các bạn...

   19 p giadinh 29/07/2021 17 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Chương 2 - Kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hoạt động kinh doanh, phân loại hoạt động kinh doanh, chu kỳ kinh doanh, mô hình kinh doanh, xu hướng phát triển kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p giadinh 29/07/2021 14 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 8 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 8 - TS. Ngô Thị Việt Nga

  Chương 8 - Cấu trúc tổ chức kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái lược về cấu trúc tổ chức, các hệ thống tổ chức doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức doanh nghiệp, quy trình hình thành và hoàn thiện cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham...

   32 p giadinh 29/07/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số