• Tác động của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại Việt Nam

  Tác động của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết Tác động của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại Việt Nam được thực hiện nhằm tìm hiểu tác động của thu nhập ngoài lãi đến lợi nhuận của 22 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 2021.

   15 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Động cơ thâm nhập của ngân hàng nước ngoài vào thị trường ngân hàng thương mại Việt Nam

  Động cơ thâm nhập của ngân hàng nước ngoài vào thị trường ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết Động cơ thâm nhập của ngân hàng nước ngoài vào thị trường ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày việc xác định động cơ thâm nhập của ngân hàng nước ngoài vào thị trường ngân hàng thương mại Việt Nam.

   10 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Tác động của Fintech đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Tác động của Fintech đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Bài viết Tác động của Fintech đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam tập trung phân tích một số tác động giữa công ty Fintech và ngân hàng tại Việt Nam, từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị tăng cường tính hiệu quả trong việc hợp tác và kết nối giữa các công ty Fintech và các ngân hàng.

   8 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam khảo sát thực nghiệm về mức độ công bố thông tin tài chính tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mẫu số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán...

   5 p giadinh 26/11/2022 1 0

 • Phát triển chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Phát triển chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết Phát triển chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày khái niệm về thanh toán quốc tế; Đặc điểm cơ bản của hoạt động thanh toán quốc tế; Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế; Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ tại các ngân hàng thương mại.

   9 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Áp dụng phương pháp DEMATEL xây dựng bản đồ chiến lược trong quản trị chiến lược ngân hàng

  Áp dụng phương pháp DEMATEL xây dựng bản đồ chiến lược trong quản trị chiến lược ngân hàng

  Bài viết Áp dụng phương pháp DEMATEL xây dựng bản đồ chiến lược trong quản trị chiến lược ngân hàng trình bày phương pháp DEMATEL sử dụng để đánh giá và phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc trong quá trình quản trị chiến lược theo phương pháp thẻ điểm cân bằng.

   15 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Bài viết Xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng Việt Nam - Thực trạng và giải pháp trình bày kết quả xử lý nợ xấu giai đoạn 2012- 2016;Những tồn tại trong xử lý nợ xấu và nguyên nhân; Giải pháp về xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng thời gian tới.

   10 p giadinh 26/11/2022 3 0

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam phân tích 22 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận các ngân hàng trong giai đoạn 2010-2016. Các nhân tố ảnh hưởng bao gồm: quy mô ngân hàng, cấu trúc tài sản, cấu trúc tài...

   5 p giadinh 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 1 - NXB Tài chính

  Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 1 - NXB Tài chính

  Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; Tín dụng và lãi suất tín dụng; Thị trường tài chính; Các tổ chức tài chính trung gian; Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   246 p giadinh 04/10/2022 93 5

 • Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 2 - NXB Tài chính

  Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 2 - NXB Tài chính

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Tài chính - tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính hộ gia đình; Tài chính quốc tế; Quản lý rủi ro tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   230 p giadinh 04/10/2022 131 10

 • Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; Tín dụng trong nền kinh tế thị trường; Hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   59 p giadinh 04/10/2022 40 3

 • Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thanh toán trong nền kinh tế thị trường; Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; Thanh toán và tín dụng quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   43 p giadinh 04/10/2022 98 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số