• Ebook Bài tập Quản lý tài chính công: Phần 2

  Ebook Bài tập Quản lý tài chính công: Phần 2

  Việc nghiên cứu các tình huống quản lý tài chính công được đề cập trong nội dung cuốn sách 'Bài tập Quản lý tài chính công' sẽ giúp sinh viên tiếp cận với phương pháp học tập chủ động, sáng tạo thông qua việc trình bày, bảo vệ quan điểm, ý kiến cá nhân và làm việc theo nhóm tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

   94 p giadinh 26/05/2021 12 0

 • Ebook Bài tập Quản lý tài chính công: Phần 1

  Ebook Bài tập Quản lý tài chính công: Phần 1

  Cuốn sách Bài tập Quản lý tài chính công được biên soạn cung cấp cho sinh viên những bài tập tình huống thường xảy ra trong quá trình quản lý tài chính công, các bài tập có tính chất mở, phản ánh thực tiễn sinh động giúp sinh viên làm quen và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p giadinh 26/05/2021 16 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 2

  Giáo trình "Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị" phần 2 giới thiệu tới các bạn những nội dung về định giá sản phẩm xây dựng, những khái niệm chung, giá xây dựng trong từng giai đoạn của một dự án đầu tư xây dựng, tổng dự toán xây dựng công trình, phương pháp định giá sản phẩm xây dựng...

   44 p giadinh 26/04/2021 18 0

 • Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị: Phần 1

  Giáo trình "Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị" phần 1 trình bày những nội dung như: Định giá các sản phẩm hàng hóa công cộng đô thị, những khái niệm cơ bản, phân loại các sản phẩm hàng hóa công cộng và sản phẩm dịch vụ công cộng; phương pháp định giá sản phẩm hàng hóa dịch vụ công...

   49 p giadinh 26/04/2021 19 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 1 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 1 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài 1 - Tổng quan về tiền và hệ thống tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về tiền, tổng quan về hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p giadinh 29/03/2021 21 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 11 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 11 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về tỷ giá. Kết cấu nội dung 11 gồm: Tỷ giá, tỷ giá trong dài hạn, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá dài hạn, tỷ giá trong ngắn hạn, so sánh lợi tức, cung cầu tài sản nội tệ (USD), cân bằng cung - cầu trên thị trường ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p giadinh 29/03/2021 21 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 7 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 7 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ chế tạo tiền & các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền. Kết cấu nội dung 7 gồm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền tệ, cơ chế tạo tiền của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p giadinh 29/03/2021 20 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 10 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 10 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về chính sách tiền tệ. Kết cấu nội dung 10 gồm: Tác động của ngân hàng trung ương đến cung tiền M1; mục tiêu, công cụ & cơ chế tác động của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p giadinh 29/03/2021 21 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 3 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 3 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 3 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về lý thuyết lượng cầu tài sản. Kết cấu nội dung 3 gồm: Các yếu tố quyết định lượng cầu tài sản, một số phép đo cơ bản, lợi ích của việc đa dạng hóa đầu tư, ý nghĩa của việc nghiên cứu lý thuyết lượng cầu tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p giadinh 29/03/2021 20 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 12 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 12 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 12 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về tỷ giá hối đoái. Kết cấu nội dung 12 gồm: Vai trò của tỷ giá hối đoái đối với phát triển kinh tế, cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái ngắn hạn & dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p giadinh 29/03/2021 20 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 2 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 2 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 2 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về lãi suất & các phép đo lãi suất. Kết cấu nội dung 2 gồm: Lãi suất (r) & giá trị hiện tại (Pv), phép đo lãi suất chính xác – lãi suất hoàn vốn (i), phép đo lãi suất xấp xỉ - lãi suất hoàn vốn hiện hành (ic ) & lãi suất hoàn vốn trên cơ sở chiết khấu (idb), lợi...

   39 p giadinh 29/03/2021 19 0

 • Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 4 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 4 – TS. Nguyễn Thị Thư

  Nội dung bài 4 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ chế hình thành lãi suất. Kết cấu nội dung 4 gồm: Cơ chế xác định & thay đổi của lãi suất, tác động của rủi ro & kỳ hạn tới lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p giadinh 29/03/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số