• Giáo trình Nhập môn tài chính - Tiền tệ: Phần 2 - PGS.TS. Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng

  Giáo trình Nhập môn tài chính - Tiền tệ: Phần 2 - PGS.TS. Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Nhập môn tài chính - Tiền tệ" trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp; hệ thống định chế trung gian tài chính; ngân hàng thương mại; ngân hàng trung ương; bảo hiểm thương mại; tài chính quốc tế; thanh toán và tín dụng quốc tế; thị trường tài chính; chính sách tài...

   322 p giadinh 23/09/2023 4 0

 • Giáo trình Nhập môn tài chính - Tiền tệ: Phần 1 - PGS.TS. Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng

  Giáo trình Nhập môn tài chính - Tiền tệ: Phần 1 - PGS.TS. Sử Đình Thành, TS. Vũ Thị Minh Hằng

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nhập môn tài chính - Tiền tệ" trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính; những lý luận cơ bản về tiền tệ; đồng USD dầu mỏ, tín dụng; lãi suất; cung và cầu tiền tệ; lạm phát; tài chính công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   253 p giadinh 23/09/2023 3 0

 • Ebook Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook "Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống tiền tệ - tín dụng và thanh toán quốc tế; Cán cân thanh toán và tác động đến thương mại quốc tế; Tỷ giá hối đoái; Dự báo tỷ giá hối đoái trong kinh doanh thương mại quốc tế; Thị trường ngoại hối và kinh doanh thương mại quốc tế;... Mời các...

   113 p giadinh 23/09/2023 4 0

 • Ebook Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tín dụng quốc tế và tín dụng thương mại quốc tế; Lý thuyết cân bằng lãi suất và vận dụng trong thương mại quốc tế; Các chứng từ và các phương tiện thanh toán thương mại quốc tế; Các phương thức thanh toán thương mại quốc...

   193 p giadinh 23/09/2023 4 0

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 3

  Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 3

  Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 3. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con trong kỳ đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; phương...

   16 p giadinh 23/09/2023 5 0

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 1

  Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 1

  Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 1. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về báo cáo tài chính hợp nhất; một số khái niệm cơ bản; mục đích và phạm vi của báo cáo tài chính hợp nhất; trách nhiệm, yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p giadinh 23/09/2023 3 0

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 2

  Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 2

  Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 2. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất; qui định hợp nhất báo cáo tài chính; trình tự lập và trình bày Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   135 p giadinh 23/09/2023 3 0

 • Vai trò của quy mô trong mối quan hệ giữa cạnh tranh và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Vai trò của quy mô trong mối quan hệ giữa cạnh tranh và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết này áp dụng khung lý thuyết về quy mô ngân hàng và sức mạnh cạnh tranh của thị trường ngân hàng. Dữ liệu mẫu nghiên cứu được lựa chọn từ 25 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2019; đồng thời, nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng động thông qua mô hình ước lượng theo phương pháp moment tổng quát (GMM) để kiểm tra thực...

   17 p giadinh 23/09/2023 2 0

 • Bất cập trong thanh toán không dùng tiền mặt và một số giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn Việt Nam trong thời kỳ cách mạng 4.0

  Bất cập trong thanh toán không dùng tiền mặt và một số giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn Việt Nam trong thời kỳ cách mạng 4.0

  Bài viết "Bất cập trong thanh toán không dùng tiền mặt và một số giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn Việt Nam trong thời kỳ cách mạng 4.0" trình bày mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt ở dưới mức 10% vào năm 2020 theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 là khó khả thi, nhất là tại vùng...

   5 p giadinh 23/09/2023 2 0

 • Từ tiền mã hóa đến tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương: Một số vấn đề pháp lý đối với Việt Nam

  Từ tiền mã hóa đến tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương: Một số vấn đề pháp lý đối với Việt Nam

  Bài viết Từ tiền mã hóa đến tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương: Một số vấn đề pháp lý đối với Việt Nam nghiên cứu đề xuất khuyến nghị một số điều chỉnh về quan điểm chính sách cũng như pháp luật Việt Nam nhằm điều chỉnh hiệu quả các quan hệ xã hội phát sinh liên quan đến tiền mã hóa và CBDC.

   17 p giadinh 23/09/2023 2 0

 • Các yếu tố tác động tới mức độ ủng hộ của phương tiện truyền thông đối với chính sách tiền tệ: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

  Các yếu tố tác động tới mức độ ủng hộ của phương tiện truyền thông đối với chính sách tiền tệ: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

  Bài viết Các yếu tố tác động tới mức độ ủng hộ của phương tiện truyền thông đối với chính sách tiền tệ: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam tập trung đánh giá tác động của các nhân tố tới sự ủng hộ của các phương tiện truyền thông đối với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2021 theo mô hình...

   15 p giadinh 23/09/2023 1 0

 • Tín dụng công nghệ tài chính và mở rộng tiếp cận tín dụng: Vai trò của mức độ e ngại sự không chắc chắn

  Tín dụng công nghệ tài chính và mở rộng tiếp cận tín dụng: Vai trò của mức độ e ngại sự không chắc chắn

  Bài viết Tín dụng công nghệ tài chính và mở rộng tiếp cận tín dụng: Vai trò của mức độ e ngại sự không chắc chắn nghiên cứu phân tích tác động của mức độ e ngái sự không chắc chắn trong văn hóa quốc gia đến khả năng mở rộng tiếp cận tín dụng của tín dụng công nghệ tài chính.

   10 p giadinh 23/09/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=giadinh
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERgiadinh220180vi