• Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán

    Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán

    Giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán được biên soạn cho sinh viên kinh tế sau khi đã được trang bị kiến thức cơ bản về Toán cao cấp bao gồm Giải tích cổ điển và Đại số tuyến tính

     662 p giadinh 17/10/2020 101 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số