• Bài giảng Lý thuyết tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng

  Bài giảng Lý thuyết tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng

  Bài giảng Lý thuyết tài chính - tiền tệ, tín dụng - ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính; Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính; Tổng quan về tiền tệ; Cung cầu tiền tệ, chính sách tiền tệ; Lạm phát tiền tệ.

   381 p giadinh 20/01/2022 37 1

 • Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tài chính - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tài chính - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính; Bản chất của tài chính; Chức năng của tài chính; Hệ thống tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p giadinh 20/01/2022 30 1

 • Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính công - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính công - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính công, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận cơ bản về tài chính công; Ngân sách nhà nước; Các quỹ, các định chế tài chính khác của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p giadinh 20/01/2022 24 1

 • Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tiền tệ - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tiền tệ - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tiền tệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đới và phát triển của tiền tệ; Chức năng của tiền tệ; Các chế độ của tiền tệ; Các học thuyết của tiền tệ; Cung – cầu tiền tệ; Lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p giadinh 20/01/2022 26 1

 • Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tín dụng - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tín dụng - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tín dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tín dụng; Chức năng và vai trò; Các hình thức tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p giadinh 20/01/2022 31 1

 • Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính doanh nghiệp - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính doanh nghiệp - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tài chính doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản; Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp; Nội dung của Tài chính doanh nghiệp; Thu nhập và lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p giadinh 20/01/2022 29 1

 • Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Thị trường tài chính - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Thị trường tài chính - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Thị trường tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở hình thành; Khái niệm và phân loại; Thị trường tiền tệ; Thị trường vốn; Vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p giadinh 20/01/2022 27 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng" để hiểu được thực chất của việc phân đoạn thị trường; Các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trường từ đó có thể lựa chọn được thị trường mục tiêu cho ngân hàng.

   22 p giadinh 27/08/2021 53 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Chiến lược sản phẩm ngân hàng" nghiên cứu đặc điểm sản phẩm ngân hàng ngân hàng – làm thế nào để tạo ra được sự khác biệt trong cung ứng và phân phối loại hình dịch vụ đặc thù này; Hiểu được chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng và những giai đoạn cơ bản trong hoạt động phát triển sản phẩm mới...

   30 p giadinh 27/08/2021 54 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng" nghiên cứu môi trường kinh doanh – công việc đầu tiên cần thiết và có tính chất quyết định của hoạt động marketing ngân hàng nhằm xác định nhu cầu của thị trường và sự biến động của nó; Các xu hướng kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch...

   34 p giadinh 27/08/2021 48 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng" trình bày khái niệm marketing ngân hàng; Vai trò của marketing đối với ngân hàng; Chức năng của bộ phận marketing trong ngân hàng; Đặc điểm của marketing ngân hàng.

   21 p giadinh 27/08/2021 52 1

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đoàn Kim Thêu

  "Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 5: Chiến lược giá sản phẩm ngân hàng" trình bày khái niệm và những đặc điểm khác biệt giữa định giá sản phẩm của ngân hàng với các sản phẩm thông thường khác; Những căn cứ chủ yếu để xác định giá và quy trình định giá sản phẩm ngân hàng; Phương pháp cơ bản để định giá và xây dựng chiến lược giá...

   31 p giadinh 27/08/2021 57 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số